Rachunkowość partycypacyjna, czyli koniec z monopolem na wiedzę

Remigiusz Napiecek

Abstract

From the beginning accounting has been concerned with gathering data relating to economic events, processing this data, and then presenting it in a codified form. The codification should guarantee the objectivity of information about the financial condition of business entities. This objectivity was impaired by the introduction of valuation aspects undertaken for the purposes of financial disclosure, which often involves an individual interpretation of reality. This resulted in business entities having a “monopoly” in terms of knowledge relating to a fair and accurate picture of their financial condition. The aim of this article is to present the concept of participative accounting (PA). The practical aspect of this concept is presented by real-time reporting. The implementation of participative accounting (PA) can help to restore objectivity and break the monopoly of knowledge relating to the actual financial condition of entities
Author Remigiusz Napiecek (WZ / KR)
Remigiusz Napiecek,,
- Department of Accounting
Other language title versionsParticipative Accounting - the Twilight of the Monopoly of Knowledge
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No224
Pages151-158
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrachunkowość partycypacyjna, transparentność, przejrzystość, raportowanie na żądanie, komunikacja
Keywords in Englishparticipative accounting, real-time reporting, open-book accounting, transparency, trust.
Abstract in Polish W artykule przedstawiono koncepcję rachunkowości partycypacyjnej – rachunkowości współtworzonej przez interesariuszy podmiotu gospodarczego. Partycypacja interesariuszy widoczna jest zarówno w księgowości, rachunku kosztów, jak i sprawozdawczości finansowej podmiotu gospodarczego. Dzięki współuczestniczeniu w tworzeniu sprawozdań z działalności podmiotu poprawie ulega transparentność systemu rachunkowości i tym samym budowane jest zaufanie otoczenia względem podmiotu. Rachunkowość partycypacyjna w zakresie sprawozdawczości finansowej rozszerza swoją funkcję informacyjną o cechy komunikacji dwustronnej – dialogu z otoczeniem podmiotu gospodarczego.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_11.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-01-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?