Wartość dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie

Marek Masztalerz

Abstract

The purpose of this paper is to determine the nature of stakeholder value in a sustainable enterprise: what is value, for whom is value created, and how is value measured. The paper starts with a concise analysis of the meanings of value, and then it presents the financial (economic) and non-financial (environmental and social) benefits for stakeholders in a sustainable enterprise. Finally, the paper presents some suggestions regarding methods for measuring the creation of value in a sustainable enterprise.
Autor Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuStakeholder Value in a Sustainable Enterprise
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Tom2
Nr8
Paginacja66-77
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimzrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność, wartość, rachunkowość, interesariusze
Słowa kluczowe w języku angielskimsustainable development, corporate social responsibility, value, accounting, stakeholders
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest określenie natury wartości dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie: czym jest wartość, dla kogo jest tworzona i jak ją zmierzyć. Po analizie pojęcia "wartość" omówiono grupy interesariuszy, a następnie określono finansowe (ekonomiczne) oraz niefinansowe (środowiskowe i społeczne) korzyści dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie. Przedstawiono również propozycje metod pomiaru wartości kreowanej w zrównoważonym przedsiębiorstwie.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/05_masztalerz.pdf
Językpl polski
Plik
SOEP_05_masztalerz.pdf 145.45 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*14 (2020-11-19)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?