Ekosystem innowacji w świetle paradygmatu otwartej innowacji

Paweł Mielcarek

Abstract

The goal of this paper was to present a concept of innovation ecosystem and assess its main features in view of open innovation paradigm. Innovation ecosystem is a dynamic, purposeful community of organizations and individuals that cooperate and compete creating complex interactions based on collectivism, trust and complementarity of technology or competence in creation of value added. Despite the fact that this concept arises form a paradigm of open innovation, it has fundamentally different assumptions and therefore exhibits alternative forms of organization, creating value and performance of innovation activity. Research procedure was based on literature review and comparative analysis of both concepts.
Autor Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Inne wersje tytułuInnovation Ecosystem in View of Open Innovation Paradigm
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Nr422
Paginacja122-130
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimekosystem innowacji, otwarta innowacja, innowacje, paradygmat, organizacja
Słowa kluczowe w języku angielskiminnovation ecosystem, open innovation, innovation, paradigm, organization
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie koncepcji ekosystemu innowacji oraz dokonanie krytycznej oceny jego założeń w kontekście paradygmatu otwartej innowacji. Ekosystem innowacji to dynamicznie zmieniająca się, celowo tworzona społeczność organizacji i jednostek, jednocześnie konkurująca i kooperująca, kształtowana przez złożone interakcje bazujące na współpracy, zaufaniu i współtworzeniu wartości na podstawie komplementarności technologii lub kompetencji. Jest to koncepcja, która, mimo że wpisuje się w paradygmat otwartej innowacji, ma od niej fundamentalnie odmienne założenia i tym samym cechuje się innymi formami organizacyjnymi, sposobem tworzenia wartości dodanej i końcową efektywnością działalności innowacyjnej. Postępowanie obejmuje przegląd literatury przedmiotu i analizę porównawczą założeń obu koncepcji.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.422.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32390&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-10-12)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruZasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?