Ekosystem innowacji w świetle paradygmatu otwartej innowacji

Paweł Mielcarek

Abstract

The goal of this paper was to present a concept of innovation ecosystem and assess its main features in view of open innovation paradigm. Innovation ecosystem is a dynamic, purposeful community of organizations and individuals that cooperate and compete creating complex interactions based on collectivism, trust and complementarity of technology or competence in creation of value added. Despite the fact that this concept arises form a paradigm of open innovation, it has fundamentally different assumptions and therefore exhibits alternative forms of organization, creating value and performance of innovation activity. Research procedure was based on literature review and comparative analysis of both concepts.
Author Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsInnovation Ecosystem in View of Open Innovation Paradigm
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No422
Pages122-130
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekosystem innowacji, otwarta innowacja, innowacje, paradygmat, organizacja
Keywords in Englishinnovation ecosystem, open innovation, innovation, paradigm, organization
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie koncepcji ekosystemu innowacji oraz dokonanie krytycznej oceny jego założeń w kontekście paradygmatu otwartej innowacji. Ekosystem innowacji to dynamicznie zmieniająca się, celowo tworzona społeczność organizacji i jednostek, jednocześnie konkurująca i kooperująca, kształtowana przez złożone interakcje bazujące na współpracy, zaufaniu i współtworzeniu wartości na podstawie komplementarności technologii lub kompetencji. Jest to koncepcja, która, mimo że wpisuje się w paradygmat otwartej innowacji, ma od niej fundamentalnie odmienne założenia i tym samym cechuje się innymi formami organizacyjnymi, sposobem tworzenia wartości dodanej i końcową efektywnością działalności innowacyjnej. Postępowanie obejmuje przegląd literatury przedmiotu i analizę porównawczą założeń obu koncepcji.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.422.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32390&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-06-08)
Additional fields
Tytuł numeruZasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?