Zrównoważona polityka pieniężna? Ewolucja celów banku centralnego wobec współczesnych wyzwań

Wiesława Przybylska-Kapuścińska , Magdalena Szyszko

Abstract

Financial crisis enforced economic policy changes. As one of its results, monetary policy goals have been discussed once again after not doing it since the nineties of 20th century. The analysis of modern monetary policy mandates is the main goal of this paper. As the central bank has to stabilise inflation expectations of market participants, monetary policy should have an unambigous goal. If there is more than one goal, their weights should be announced. The discussion on the modern central banks’ mandates is presented in the paper. It covers flexible inflation targeting implementation and financial stability as the central bank mandate. The literature analysis does not give unambigous conclusions. The predominating solution is that nowadays monetary policy should be continued. It means that inflation persists as the main target, but the central bank implements flexible inflation targeting and, if it is necessary, it supports financial stability with monetary policy tools.
Author Wiesława Przybylska-Kapuścińska (WE / KTPiPP)
Wiesława Przybylska-Kapuścińska,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
, Magdalena Szyszko - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Magdalena Szyszko,,
-
Other language title versionsBalanced monetary policy? Modern challenges as the central bank’s goals
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No437
Pages373-382
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolityka pieniężna, bank centralny, stabilność finansowa, cel inflacyjny
Keywords in Englishmonetary policy, central bank, financial stability, inflation target
Abstract in PolishKryzys finansowy przyniósł daleko idące zmiany na różnych polach polityki gospodarczej. Jednym z jego skutków było ponowne podjęcie, wydawałoby się zamkniętej, dyskusji na temat celów polityki monetarnej. W artykule dokonano przeglądu celów współczesnej polityki pieniężnej. Wobec potrzeby kształtowania oczekiwań uczestników rynku polityka ta powinna mieć jasno określone cele z przypisanymi wagami. Taką politykę zdefiniowano jako zrównoważoną. Na podstawie analizy literatury i praktyki wybranych banków centralnych w artykule przedstawiono debatę na temat zaangażowania współczesnych banków centralnych w realizację celów ogólnogospodarczych i wspieranie stabilności finansowej. Wnioski z analizy nie są jednoznaczne. Dominuje jednak pogląd o konieczności utrzymania celu w postaci stabilności cen jako celu nadrzędnego, realizacji celów ogólnogospodarczych w ramach strategii elastycznej celu inflacyjnego oraz wspierania, w razie konieczności, stabilności finansowej instrumentami polityki monetarnej.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.437.36
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33645&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?