Evaluation of antioxidant activity of dietary fibre from selected grains bran

Justyna Kiewlicz

Abstract

Dietary fiber content and antioxidant activity of wheat (Triticum aestivum L.), spelt (Triticum spelta L.), emmer (Triticum dicoccum Shubl.), oat (Avena sativa L.), rye (Secale cereale L.) and buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) bran were compared. The total dietary fiber content and its soluble and insoluble fractions were evaluated using the Asp’s method. Bran antioxidants were extracted and analyzed for their antioxidant activities using the ferric reducing antioxidant power method and the Trolox Equivalent Antioxidant Capacity method. The total phenolic content was measured using Folin-Ciocalteau method. We have found that wheat bran was the most abundant source of dietary fiber and contained 50.68±0.33% of insoluble fraction and 8.40±0.35% of soluble fraction. The values of total phenolic content of the bran extracts investigated were varied, ranging from 0.50±0.01 mg GAE/g DM in oat bran extract to 1.35±0.02 mg GAE/g DM in rye bran extract. Rye bran extract reached also the highest FRAP value (9.64±0.07 μmoles of Fe2+/g DM) and TEAC value (24.22±0.05 μmoles of Trolox/g DM).
Author Justyna Kiewlicz (WT / KTiAI)
Justyna Kiewlicz,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2019
No2 (59)
Pages51-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaktywność przeciwutleniająca, błonnik pokarmowy, otręby zbożowe, związki fenolowe
Keywords in Englishantioxidant activity, cereal bran, dietary fibre, phenolic compounds
Abstract in PolishW pracy porównano zawartość błonnika pokarmowego w otrębach pszennych (Triticum aestivum L.), orkiszowych (Triticum spelta L.), z płaskurki (Triticum dicoccum Shubl.), owsianych (Avena sativa L.), żytnich (Secale cereale L.) i gryczanych (Fagopyrum esculentum Moench). Całkowitą zawartość błonnika pokarmowego oraz jego frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej oznaczono metodą Aspa. Właściwości przeciwutleniające ekstraktów z badanych otrębów oznaczono na podstawie metody FRAP i TEAC, natomiast zawartość związków fenolowych metodą Folina-Ciocalteau. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że najbogatszym źródłem błonnika pokarmowego były otręby pszenne, które zawierały 50.68±0.33% błonnika nierozpuszczalnego i 8.40±0,35% błonnika rozpuszczalnego. Zawartość związków fenolowych w badanych próbkach była zróżnicowana i mieściła się w zakresie od 0.50±0.01 mg GAE/g s.m. dla otrębów owsianych do 1.35±0.02 mg GAE/g s.m. dla otrębów żytnich. Otręby żytnie wykazały najwyższą aktywność przeciwutleniającą w teście FRAP (9.64±0.07 μmoli Fe2+/g s.m.) i TEAC (24.22±0.05 μmoli Troloksu/g s.m.).
DOIDOI:10.19202/j.cs.2019.02.05
URL http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171560209
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?