The Intuitive Manager and the Concept of Strategic Leadership

Kamila Malewska , Maja Sajdak

Abstract

The aim of this paper is to show the consistency of an intuitive manager’s traits and skills and a strategic leader’s attributes. The paper consists of three main parts. The first one presents the nature and evolution of the concept of leadership and contrasts the role of strategic leaders with the operational requirements of modern organizations. In the second part, we attempt to define the concept of intuition and characterize an intuitive manager. In the last section of the paper, a strategic leader’s attributes and an intuitive manager’s skills and characteristics are analyzed in order to show how these two categories converge
Author Kamila Malewska (WZ / KTOiZ)
Kamila Malewska,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsIntuicyjny menedżer a koncepcja strategicznego przywództwa
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol18
No2
Pages44-58
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishintuicyjny menedżer, przywództwo strategiczne
Keywords in Englishintuitive manager, strategic leadership
Abstract in PolishCelem referatu jest przedstawienie spójności między cechami i umiejętnościami intuicyjnego menedżera a atrybutami strategicznego przywódcy. Referat składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej kolejności zaprezentowano istotę i ewolucję koncepcji przywództwa oraz zestawiono role strategicznego przywódcy z wymogami funkcjonowania współczesnych organizacji. Następnie podjęto próbę zdefi niowania pojęcia intuicji oraz scharakteryzowania intuicyjnego menedżera. W ostatniej części referatu poddano analizie atrybuty strategicznego przywódcy oraz cechy i umiejętności intuicyjnego menedżera w celu ukazania zbieżności między tymi kategoriami.
DOIDOI:10.2478/manment-2014-0041
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*26 (2021-01-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?