Kluczowe kompetencje na stanowisku leśniczego na przykładzie nadleśnictwa Zaporowo

Gabriela Roszyk-Kowalska , Andrzej Kozłowski

Abstract

In the elaboration an attempt was made to analyse key competencies of a forest man. For this purpose, a questionnaire based on eight key competencies resulting from recommendations of the European Parliament and the Council of the European Union is developed. Key competencies include: communication in the mother tongue, communication in foreign languages, mathematical competencies and basic science and technology competencies, digital competencies, learning ability, social and civic competencies, sense of initiative, entrepreneurship, cultural awareness and expression. Surveys have been conducted among forest men in Zaporowo Forest District. On the basis of the data obtained, it has been concluded that mastery of most competencies at a good level testifies to large awareness and self-esteem of the respondents. At the same time, this offers the possibility of further development of employees, especially the development of their competencies concerning communication in a foreign language which in the future may contribute to the development of the organisation that is The State Forests National Forest Holding.
Author Gabriela Roszyk-Kowalska (WZ / KTOiZ)
Gabriela Roszyk-Kowalska,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Andrzej Kozłowski
Andrzej Kozłowski,,
-
Other language title versionsKey Competencies on the Position of a Forestman on the Example of Zaporowo Forest District
Journal seriesActa Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, ISSN 1689-8966, e-ISSN 2450-7040, (B 5 pkt)
Issue year2015
Vol42
No1
Pages85-100
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishKompetencje kluczowe, Zarządzanie, Przegląd literatury, Leśnictwo
Keywords in EnglishCore competencies, Management, Literature review, Forestry
Abstract in PolishWe wstępie artykułu określono znaczenie podjętego tematu dla praktyki zarządzania. W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu literatury w celu omówienia teoretycznych aspektów kompetencji. Następnie scharakteryzowano Nadleśnictwo Zaporowo, gdzie wśród leśniczych przeprowadzono badania ankietowe. Celem badania była próba ustalenia, które z kluczowych kompetencji posiadają pracownicy zatrudnieni na stanowisku leśniczego. Natomiast w kolejnym rozdziale omówiono metodykę postępowania badawczego i przedstawiono wyniki badań. Wnioski wynikające z analizy wyników przedstawiono w zakończeniu.
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.007/7179
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?