"Wiadomości Statystyczne" : źródło wiedzy i informacji

Elżbieta Gołata

Abstract

The article presents a synthetic assessment of "Statistical News", as a scientific journal of the Central Statistical Office and the Polish Statistical Association. Considerations provide a specific kind of SWOT analysis: presenting strengths and weaknesses of "Statistical News" as well as its potential opportunities and probable threats. An attempt is also undertaken to determine the role of "Statistical News" among Polish statisticians. Questions on prospects of the magazine and the expectations of the community of Polish statisticians are formulated. The discussion includes the role of both the magazine as a forum for exchange of information and as the journal with an impact factor that meets the standards of Thomson Reuters Journal Citation Reports (JCR), SCOPUS or other bases determined mainly by the number of citations.
Author Elżbieta Gołata (WIiGE / KS)
Elżbieta Gołata,,
- Department of Statistics
Other language title versions"Statistical News" : Source of Knowledge and Information
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2017
No6
Pages5-22
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishczasopismo statystyczne, rola w środowisku naukowym, informacja
Keywords in Englishjournal of statistics, role in the scientific community, information
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishW artykule przedstawiono syntetyczną ocenę " Wiadomości Statystycznych" ("WS"), czasopisma naukowego GUS i PTS. Rozważania stanowią swoistą analizę SWOT - mocnych i słabych stron "WS" oraz potencjalnych szans i zagrożeń. Podjęto także próbę określenia znaczenia "WS" dla polskich statystyków. Sformułowano ponadto pytanie o perspektywy miesięcznika i oczekiwania środowiska wobec "WS". Uwzględniono zarówno rolę miesięcznika jako forum wymiany informacji, jak i możliwość jego indeksacji z uwagi na spełnianie standardów dotyczących liczby cytowań (Impact Factor - IF), np. listy filadelfijskiej (Journal Citation Reports - JCR) czy Scopus.
URL http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5982/7/29/1/ws_06_2017__03_elzbieta_golata__wiadomosci_statystyczne__zrodlo_wiedzy_i_informacji.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 09-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?