Przydatność wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 dla celów ubezpieczenia środowiskowego

Malwina Lemkowska

Abstract

Business insurance is not a natural place to apply environmental management systems. Theoretical and empirical analyses do not show evidence - from the perspective of the insurer - of only advantageous changes in the level of claims, or in the ability to create useful information by entities that have implemented EMS. Moreover, in the present formal and legal context, it is not considered a good idea to reward the organization which obtained a certificate by offering lower premiums or more favourable insurance conditions. The activity of the insurance sector is essential to enhance the relationship between EMS and insurance. It is necessary to develop a set of critical factors of environmental risk underwriting and claims settlement procedures, which will be used for the preparation of guidelines, recommendations - for insurance purposes - directed towards ISO 14001 certification bodies, auditors, consulting firms and also organizations which are implementing environmental management systems. In view of the limited interest in environmental management amongst the insurers themselves, it is necessary to create an incentive for such actions by means of a macrosystem.
Author Malwina Lemkowska (WE / KU)
Malwina Lemkowska,,
- Department of Insurance
Other language title versionsThe Usefulness of the Implementation of Environmental Management Systems Compliant with ISO 14001 for Environmental Insurance
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No11
Pages78-96
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishubezpieczenia środowiskowe, ISO 14001, systemy zarządzania środowiskoweg
Keywords in Englishenvironmental insurance, ISO 14001, environmental management systems
Abstract in PolishPrzydatność systemu zarządzania środowiskowego dla ubezpieczeń gospodarczych nie jest jego naturalną cechą. Analizy teoretyczne i empiryczne nie wykazują jednoznacznie korzystnych - z punktu widzenia ubezpieczyciela - zmian w zakresie poziomu szkodowości czy zdolności informacyjnych podmiotów, które wdrożyły SZŚ. Co więcej, w obecnych uwarunkowaniach formalnoprawnych nie jest pożądane nagradzanie przez ubezpieczycieli samego faktu uzyskania certyfikatu (poprzez proponowanie niższych składek czy też korzystniejszych warunków ubezpieczenia). Wypracowanie przydatności SZŚ wymaga aktywności sektora ubezpieczeń. Konieczne jest opracowanie zestawu krytycznych czynników underwritingu ryzyka środowiskowego i likwidacji szkody środowiskowej, które posłużą do przygotowania wytycznych, rekomendacji dla celów ubezpieczeniowych skierowanych do jednostek certyfikujących systemy zgodne z ISO 14001, audytorów, firm consultingowych czy w końcu samych organizacji wdrażających systemy. Wobec ograniczonego zainteresowania zagadnieniem zarządzania środowiskowego wśród samych ubezpieczycieli konieczny jest bodziec do takich działań z poziomu makrosystemu.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_lemkowska.pdf
Languagepl polski
File
06_lemkowska.pdf 274.16 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?