Rola szkół biznesu w kontekście deklaracji PRME

Barbara Pogonowska

Abstract

The papers deals with the beliefs concerning in the role of universities of economics and business schools. The author expresses a hope that the Declaration of the Principles for Responsible Management Education is as result of an intellectual reflection on the condition of universities in the contemporary world dominated by the concept of productivity.
Author Barbara Pogonowska (WE / KSiF)
Barbara Pogonowska,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsThe Role of Business Schools in the Context of the Declaration of the Principles for Responsible Management Education
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2018
No1
Pages325-337
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishaksjologia PRME, uniwersytet-przedsiębiorstwo, uniwersytet przedsiębiorczy, edukacja humanistyczna, kapitalizm akademicki
Abstract in PolishCelem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie obecnych w środowisku akademickim wizji, które dotyczą sposobu funkcjonowania uczelni ekonomicznych, zwanych również szkołami czy uniwersytetami biznesu, o czym świadczy np. anglojęzyczna nazwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Poznan University of Economics and Business. Wybrane elementy przedstawionych wizji zostaną skonfrontowane z aksjologicznym wymiarem sześciu zasad odpowiedzialnego kształcenia menedżerów (PRME – Principles for Responsible Management Education) po to, aby możliwe było dokonanie porównania zachodzących tu zgodności bądź rozbieżności.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2018.80.1.25
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12647/12452
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?