Knowledge Management, Market Orientation and Competitiveness of Service Industry Companies

Marcin Soniewicki

Abstract

The aim of this article is to examine the role of knowledge management and market orientation processes in creating competitive advantage by service industry companies. The publication is based on the results of a quantitative study in which 381 service industry companies were examined. The intensity of market orientation in enterprises was examined with a MKTOR scale developed by Narver and Slater2. The level of knowledge management processes was checked using KM Index scale which is based on numerous literature sources. The key finding of the study is that the creation of competitive advantage by service industry companies is strongly linked to the intensity of their knowledge management and market orientation processes. Nevertheless, more detailed analysis shows that the importance of these factors differs depending on the kind of services offered by such companies. The implementation of intensive activities in service industry companies in both areas - knowledge management and market orientation - brings the best results in terms of competitiveness of an enterprise. Nevertheless, increasing the intensity of operations even in one field may also improve the competitiveness level of a service company. Article brings unique insight into knowledge management and market orientation in various service industry companies and shows the link between these factors and competitiveness of analyzed firms.
Autor Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki
- Katedra Marketingu Międzynarodowego
Inne wersje tytułuZarządzanie wiedzą, orientacja rynkowa i konkurencyjność przedsiębiorstw funkcjonujących w branży usługowej
Tytuł czasopisma/seriiModern Management Review, ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Tom22
Nr24 (2)
Paginacja131-146
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimzarządzanie wiedzą, orientacja rynkowa, branża usługowa, przewaga konkurencyjna, konkurencyjność
Słowa kluczowe w języku angielskimknowledge management, market orientation, service industry, competitive advantage, competitiveness
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu jest analiza roli procesów w obszarze zarządzania wiedzą i orientacji rynkowej w tworzeniu przewagi konkurencyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w branży usługowej. Publikacja jest oparta na wynikach badania ilościowego, w którym przebadano 381 przedsiębiorstw ze wspomnianej branży. Poziom orientacji rynkowej analizowanych przedsiębiorstw był mierzony z wykorzystaniem skali MKTOR stworzonej przez Narvera i Slatera53. Intensywność procesów w zakresie zarządzania wiedzą była sprawdzana za pomocą Indeksu ZW (KM Index) stworzonego na podstawie licznych źródeł literaturowych. Kluczowym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest, że przewaga konkurencja przedsiębiorstw usługowych jest silnie powiązana z intensywnością ich procesów w zakresie zarządzania wiedzą i orientacji rynkowej. Ponadto bardziej szczegółowe analizy pokazują, że znaczenie tych czynników różni się w zależności od rodzaju usług oferowanych przez badane przedsiębiorstwa. Intensywne działania w obu badanych obszarach - zarządzania wiedzą i orientacji rynkowej - przynoszą najlepsze rezultaty w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, wzrost intensywności działań nawet w jednym z wymienionych obszarów może również zwiększyć poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa usługowego. Artykuł przedstawia unikalny wgląd w procesy zarządzania wiedzą i orientacji rynkowej w różnorodnych rodzajach przedsiębiorstw działających w branży usługowej, a także pokazuje związek pomiędzy wspomnianymi czynnikami a konkurencyjnością analizowanych firm.
DOIDOI:10.7862/rz.2017.mmr.21
URL http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/zim/290
Języken angielski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?