Sustainable Development in the Retail Sector - a Local Perspective

Magdalena Stefańska , Barbara Borusiak

Abstract

In recent years, the concept of sustainable development (SD) has become an important determinant in the activities of enterprises and the authorities, at both the central and local levels. The transference of many tasks from the central to the local government level has meant that local authorities have become the principal decision-makers, determining the directions for the development of individual territorial units. They also specify the conditions under which companies can participate in this process. A particular role in terms of implementing the sustainable development concept rests on retail enterprises. The purpose of this paper is to explain how the concept of sustainable development determines the policies of local governments with regard to developing a commercial network in a given area, and, on the other hand, how it affects the development strategies of retail enterprises. The paper presents examples from the selected countries illustrating how the SD concept is implemented at the local level in relation to the retail sector. This paper has been written as a part of the research grant funded by the National Science Centre, decision No. DEC-2011/03/B/HS4/03576.
Author Magdalena Stefańska (WZ / KSM)
Magdalena Stefańska,,
- Department of Marketing Strategies
, Barbara Borusiak (WZ / KHiM)
Barbara Borusiak,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsZrównoważony rozwój w sektorze handlu detalicznego - perspektywa lokalna
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2015
No5 (358)
Pages302-312
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, handel detaliczny, władze lokalne, Agenda 21
Keywords in Englishsustainable development, retail trade, local authorities, Agenda 21
Abstract in PolishW ostatnich latach koncepcja zrównoważonego rozwoju (ZR) stała się ważnym wyznacznikiem w działaniach przedsiębiorstw i władz - zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Przekazanie wielu zadań ze szczebla centralnego do szczebla samorządu lokalnego oznacza, że władze lokalne stały się głównymi decydentami określającymi kierunki rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych. Określają one również warunki, na jakich firmy mogą uczestniczyć w tym procesie. Szczególna rola, jeżeli chodzi o realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju, przypada w udziale przedsiębiorstwom handlu detalicznego. Celem artykułu jest wyjaśnienie, jak koncepcja zrównoważonego rozwoju determinuje polityki samorządów, jeżeli chodzi o rozwijanie sieci handlowej na danym terenie, a z drugiej strony, jak wpływa na strategie rozwojowe przedsiębiorstw detalicznych. W artykule zaprezentowano przykłady z wybranych krajów ilustrujący, jak koncepcja ZR jest realizowana na szczeblu lokalnym w odniesieniu do sektora handlu detalicznego. Artykuł powstał w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, decyzja nr DEC-2011/03/B/HS4/03576.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171407329
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?