Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR

Elżbieta Szczepankiewicz

Abstract

Purpose - The purpose of this study is to highlight the theoretical model of integrated reports of the sustainability and socially responsible company. Design/methodology/approach - Research method adopted in the study is to analyze the literature, a review of the international standards on reporting, as well as a review of integrated reports and inference. Findings - The article consists of two part: theoretical and empirical one. Theoretical part presents an terms and theoretical model of integrated reports of the socially responsible company. Empirical part presents the content and scope of the report on the example of an integrated report of many company's. Originality/value - The article present a inference to be analyzed quality of the integrated report in an many company's.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsEvolution of Reporting Enterprises - Problems of Ensuring Comparability in Integrated Report on Sustainability and Socially Responsible Companies
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No65
Pages135-148
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsprawozdanie finansowe, zintegrowane sprawozdanie, zintegrowany raport, raport biznesowy, raport o zrównoważonym rozwoju, raport o społecznej odpowiedzialności
Keywords in Englishfinancial statements, integrated statements, integrated report, social and sustainability reporting
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty i modelu teoretycznego zintegrowanego sprawozdania przedsiębiorstwa o zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility - CSR). Metoda badania - W części teoretycznej przyjęto analizę opisową i porównawczo-krytyczną literatury w przedmiocie opracowania oraz międzynarodowych standardów zintegrowanego raportowania. W części empirycznej wykorzystano metodę opisową, analogii i wnioskowania dedukcyjnego. Wynik - W części teoretycznej opracowania uporządkowano pojęcia prezentujące związki koncepcji zrównoważonego rozwoju i CSR ze sprawozdawczością przedsiębiorstw oraz wskazano grupy interesariuszy, zainteresowanych informacjami z tego zakresu. W części empirycznej artykuł zawiera syntetyczne porównanie struktury i zakresu wybranych wiodących sprawozdań zintegrowanych polskich jednostek. Oryginalność/wartość - Sformułowano wnioski na temat potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości i użyteczności informacji oraz porównywalności raportów użytecznych dla interesariuszy.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/71-2014/FRFU-71-135.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*19 (2021-01-12)
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?