Determinanty satysfakcji z pracy w turystyce - empiryczna weryfikacja modelu trójczynnikowego

Marlena Bednarska

Abstract

A critical source of competitive advantage of contemporary tourism organisations is human capital embedded in their employees, as it plays a central role in creating value for customers. Such an approach to human resources underscores the need for research into job satisfaction and its determining factors. The purpose of the paper is to examine the nature of the relationship between overall employee satisfaction and its organisational drivers. To reach the purpose proposed, field investigation was conducted with a group of 1026 tourism employees. The study reveals that the linkage between job satisfaction and its determinants is asymmetric, i.e. high and low levels of need fulfilment in the workplace affect employee sa61tisfaction with varying strength. Based on the analysis, job satisfaction drivers were classified into three categories: must-be, attractive, and one-dimensional factors.
Autor Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska
- Katedra Turystyki
Inne wersje tytułuDeterminants of job satisfaction in tourism - empirical verification of three-factor model
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr473
Paginacja60-68
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimzasoby ludzkie, satysfakcja z pracy, model trójczynnikowy, gospodarka turystyczna
Słowa kluczowe w języku angielskimhuman resources, job satisfaction, three-factor model, tourism industry
Streszczenie w języku polskimKluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji na rynku turystycznym jest ucieleśniony w pracownikach kapitał ludzki, który stanowi podstawę kreowania wartości dla klienta. Takie postrzeganie roli zasobów ludzkich uzasadnia potrzebę analizy zadowolenia z pracy i jego źródeł. Celem artykułu jest zbadanie charakteru zależności pomiędzy ogólną satysfakcją z pracy w turystyce a jej organizacyjnymi determinantami. Celowi temu służyły badania ankietowe przeprowadzone wśród 1026 pracowników gospodarki turystycznej. Badania wykazały, że relacja między satysfakcją z pracy a czynnikami ją determinującymi jest asymetryczna, tzn. wysoki i niski stopień zaspokojenia potrzeb w miejscu pracy oddziałują na zadowolenie pracowników z różną siłą. Na tej podstawie wyróżniono czynniki konieczne, przyciągające i jednowymiarowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37507&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?