Determinanty satysfakcji z pracy w turystyce - empiryczna weryfikacja modelu trójczynnikowego

Marlena Bednarska

Abstract

A critical source of competitive advantage of contemporary tourism organisations is human capital embedded in their employees, as it plays a central role in creating value for customers. Such an approach to human resources underscores the need for research into job satisfaction and its determining factors. The purpose of the paper is to examine the nature of the relationship between overall employee satisfaction and its organisational drivers. To reach the purpose proposed, field investigation was conducted with a group of 1026 tourism employees. The study reveals that the linkage between job satisfaction and its determinants is asymmetric, i.e. high and low levels of need fulfilment in the workplace affect employee sa61tisfaction with varying strength. Based on the analysis, job satisfaction drivers were classified into three categories: must-be, attractive, and one-dimensional factors.
Author Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
Other language title versionsDeterminants of job satisfaction in tourism - empirical verification of three-factor model
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages60-68
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzasoby ludzkie, satysfakcja z pracy, model trójczynnikowy, gospodarka turystyczna
Keywords in Englishhuman resources, job satisfaction, three-factor model, tourism industry
Abstract in PolishKluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji na rynku turystycznym jest ucieleśniony w pracownikach kapitał ludzki, który stanowi podstawę kreowania wartości dla klienta. Takie postrzeganie roli zasobów ludzkich uzasadnia potrzebę analizy zadowolenia z pracy i jego źródeł. Celem artykułu jest zbadanie charakteru zależności pomiędzy ogólną satysfakcją z pracy w turystyce a jej organizacyjnymi determinantami. Celowi temu służyły badania ankietowe przeprowadzone wśród 1026 pracowników gospodarki turystycznej. Badania wykazały, że relacja między satysfakcją z pracy a czynnikami ją determinującymi jest asymetryczna, tzn. wysoki i niski stopień zaspokojenia potrzeb w miejscu pracy oddziałują na zadowolenie pracowników z różną siłą. Na tej podstawie wyróżniono czynniki konieczne, przyciągające i jednowymiarowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37507&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?