Przedsiębiorca rolny w świetle znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Adam Majchrzak , Bazyli Czyżewski

Abstract

The paper concerns the possibility of applying the provisions of bankruptcy law and restructuring law with regard to natural persons, legal persons and organizational units not being legal persons, which the law recognizes the legal capacity, leading farm. It is justified by both the financial situation of the agricultural sector, as well as new regulations effective from 1st January 2016. The authors present status of these entities as entrepreneurs and rules applicable to them. Considerations suggest the preferential rules applicable to insolvent or threatened insolvency of natural persons leading farm that do not conduct any other business or profession.
Author Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
, Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsAn Entrepreneur in Agribusiness in the Light of the Amended Provisions of the Bankruptcy and Restructuring Law
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol18
No4
Pages167-171
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishupadłość, restrukturyzacja, gospodarstwo rolne, przedsiębiorca rolny
Keywords in Englishbankruptcy, restructuring, farm, farmer, entrepreneur
Abstract in PolishOpracowanie dotyczy możliwości zastosowania przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego w odniesieniu do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącym gospodarstwo rolne. Jest ono uzasadnione zarówno sytuacją finansową sektora rolnego, jak i nowymi regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku. Autorzy przedstawili status wskazanych podmiotów jako przedsiębiorców oraz mające do nich zastosowanie przepisy. Rozważania wskazują na preferencyjne zasady obowiązujące w stosunku do niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej.
URL http://rn.seria.com.pl/rn/category/5-18-4.html?download=233:18-4-majchrzak
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?