Senior wobec innowacji produktowych - wybrane aspekty

Tomasz Olejniczak

Abstract

In Poland, the permanent phenomenon of aging of the population is observed, which, as it is forecast in the perspective of the next two decades, is to be significantly intensified. This phenomenon is reflected in the pattern of consumption and purchasing behaviour of households. It requires in-depth knowledge and description also due to the growing importance of the segment of senior consumers in the economy. The analysis of changes in the segment of senior consumers points out to an increase of their impact and purchasing power of this consumer group. Elder people are becoming more and more active participants of the innovative products market, looking for an offer that meets their specific requirements. The aim of the article is to determine the level of innovativeness of senior consumers towards the selected product groups.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsInnovative Market Offer in Poland in the Opinion of Seniors
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No3 (374)
Pages322-333
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzachowania konsumentów, seniorzy, innowacje produktowe
Keywords in Englishconsumer behaviour, seniors, product innovations
Abstract in PolishW Polsce obserwowane jest permanentne zjawisko starzenia się ludności, które, jak się prognozuje, w perspektywie najbliższych dwóch dekad ma wyraźnie nasilać się. Zjawisko to ma swoje odzwierciedlenie w strukturze konsumpcji i zachowaniach nabywczych gospodarstw domowych. Wymaga dogłębnego poznania i opisania również ze względu na zwiększające się znaczenie segmentu konsumentów seniorów w gospodarce. Analiza przemian segmentu konsumentów seniorów wskazuje na coraz większą ich siłę oddziaływania i możliwości nabywcze tej grupy konsumenckiej. Ludzie starsi coraz częściej stają się aktywnymi uczestnikami rynku produktów innowacyjnych, poszukując oferty spełniającej ich specyficzne wymagania. Celem artykułu jest określenie poziomu innowacyjności konsumentów seniorów wobec wybranych grup produktów.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-83e4bc32-d04a-4f4d-a861-a4d1b992f1ae/c/IBRKK-handel_wew_3-2018-322-333.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?