Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

The main purpose of this article is to draw attention of the scientific community involved in the accounting, accountants and auditors on a new Directive on disclosure of non-financial and diversity information. Companies concerned will be need to disclose information policies, risks and results as regarded environmental matters, social and employee - related aspects, respect for human right anti-corruption and bribery issues and diversity on boards of directors. From the other hand companies have to keep trade secret and to undertake efforts to maintain its secrecy due to gain a competitive advantage. This article is an attempt to find the answer where is the border between trade secret and accountancy solutions in response to a growing demand of Directive.
Author Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsTrade Secret v. Directive on Disclosure of Non-Financial and Diversity Information
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No73
Pages 981-991
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishtajemnica przedsiębiorstwa, rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, dyrektywy UE, informacje niefinansowe
Keywords in English: trade secret, Directive, non-financial reporting, accounting
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie związków, jakie zachodzą miedzy rachunkowością i zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa a realizacją zadań i celów postawionych w Dyrektywie. Za tak sformułowanym celem stoi teza mówiąca o tym, że zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz spełnienie założonego celu Dyrektywy, tj. zwiększenie znaczenia, zgodności i porównywalności informacji ujawnianych przez spółki na terenie Unii Europejskiej, jest w praktyce gospodarczej wysoce mało realistyczne i nie przyniesie znaczących korzyści spółkom, inwestorom ani innym zainteresowanym stronom działającym na jednolitym rynku, ani nie przyczyni się do społecznego i zrównoważonego długotrwałego wzrostu oraz zwiększenia zatrudnienia. Może natomiast spowodować wysoce dyskrecjonalne ujawnianie informacji niefinansowych, przez co doprowadzi do potraktowania sprawozdania o ujawnianiu tych informacji za narzędzie marketingu, a nie jako zestaw informacji do oceny i podejmowania decyzji. Założenia - Artykuł ma charakter analizy możliwych skutków wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie rachunkowości w krajach Unii Europejskiej. Konkluzje wynikające z artykułu mają charakter postulatywny, a ich celem jest wskazanie obszarów do dalszych szczegółowych badań naukowych. W artykule zamiennie stosowane są terminy "wiedza" i "informacja" oraz "jednostka" w rozumieniu ustawy o rachunkowości i "przedsiębiorstwo" w rozumieniu ogólnym. Ilekroć treść tego wymaga, powoływana jest forma prawna, np. spółka. Metody/podejścia badawcze - W artykule wykorzystano funkcję praktyczną wiedzy ekonomicznej, polegającą na możliwości jej wykorzystania do doboru i kwantyfikacji celów gospodarczych, do projektowania systemów i celów organizacyjnych, do doboru zasobów, aby efektywnie uzyskiwać zakładane cele. Z punktu widzenia nauk prawnych, w artykule zastosowano metodę badania teoretyczno-prawnego i badania nad stanem i funkcjonowaniem prawa obowiązującego. Wartości poznawcze - W artykule wskazano na zagrożenie, jakim może być pogodzenie wymogów Dyrektywy z wymogami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz postawiono pytanie o to, gdzie kończy się tajemnica handlowa/tajemnica przedsiębiorstwa, a zaczyna obowiązek ujawniania informacji niefinansowych.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-981.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*11 (2020-09-27)
Additional fields
Tytuł numeruRyzyko, zarządzanie, wartość
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?