The Evolution of the Importance of the True and Fair View (TFV) Principle. The Case of Poland

Agnieszka Piechocka-Kałużna

Abstract

The aim of this paper is to analyse matters of truth, which is inherent issue of accounting (and therefore in reporting, as its part), which is reflected in the true and fair principle (TFV). The paper demonstrates the essence of the TFV principle and the evolution of its role and place among the set of qualitative characteristics of financial statements. After examining the changes in the development of the perception of TFV the paper makes an appraisal, gives the author’s comments and contribution by providing direct implications for regulators and the setters of standards. With respect to typical limitations regarding behavioural studies, the paper provides practical as well as social implications about understanding of the TFV concept and its effect on both the preparers and users of financial statement.
Author Agnieszka Piechocka-Kałużna (WE / KTPiPP)
Agnieszka Piechocka-Kałużna,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol23
No4
Pages89-101
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish zasada wiernego i rzetelnego obrazu, prawda w rachunkowości, prawda w sprawozdawczości, cechy jakościowe sprawozdań finansowych
Keywords in English true and fair view concept (TFV), truth in accounting, truth in reporting, quality characteristics of financial statements.
Abstract in PolishCelem artykułu jest zagadnienie prawdy, która jest nierozerwalnie związana z rachunkowością (i w związku z tym ze sprawozdawczością, jako jej częścią) i jest odzwierciedlona w zasadzie wiernego i rzetelnego obrazu. Artykuł ukazuje istotę i ewolucję zasady wiernego i rzetelnego obrazu oraz wskazuje na jej rolę wśród zestawu cech jakościowych sprawozdania finansowego. Po dokonaniu analizy zmian w sposobie postrzegania tej zasady, w artykule znajduje się krytyczna ocena oraz wkład w postacie wskazówek dla stanowiących prawo w tym standardy sprawozdawczości. Uwzględniając ograniczenia typowe dla badań behawioralnych w artykule znajdują się praktyczne i społeczne implikacje wraz ze wskazaniem jak zasada wiernego i rzetelnego obrazu wpływa na odbiorców sprawozdań finansowych, jak i na osoby je sporządzające.
DOIDOI:10.15611/fins.2018.4.06
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101183/edition/59377
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?