Kreowanie strategii współpracy w projekcie sieciowym na rynku B2B - studium przypadku

Mateusz Kot

Abstract

Projects co-created by different companies are quite challenging. Much of the challenge involves answering the question– how to develop a business strategy to increase the value from co-operation? On the one hand co-operation can be very fruitful for each and every side of the project network, but on the other hand close co-operation involves becoming less self-sufficient. This paper contains a case study of a b2b project co-created by four companies operating in the garden industry. Concepts of strategic coherence, adaptation and organization openness were used to analyze the case study in order to recognize the influence of different elements of the relationship on the effects of co-operation. The results show the significance of acquiring the right partners for a project and making sure that comparably high input is presented by actors in order to create value for the end-costumer. In conclusion, the main critical success factor for b2b projects are identified.
Author Mateusz Kot (WZ / KSM)
Mateusz Kot,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsThe creation of a collaborative business strategy in the b2b network project – case study
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No6
Pages60-75
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishspójność, projekt sieciowy, rynek b2b, branża ogrodnicza
Keywords in Englishalignment, project within a network, the b2b market, the garden industry
Abstract in PolishWyzwaniem dla przedsiębiorstw w projektach sieciowych jest odpowiedź na pytanie, jak kreować strategię przedsiębiorstwa, by skutecznie współtworzyć wartość z innymi. Problem stanowi jednoczesne czerpanie korzyści ze współpracy oraz unikanie zagrożeń wynikających z bycia zależnym od otoczenia. Za pomocą serii koncepcji – spójności, adaptacyjności i otwartości organizacyjnej – został poddany analizie projekt na rynku b2b „Akademia skutecznej sprzedaży” prowadzony z sukcesem przez czterech liderów branży ogrodniczej. Celem badania jakościowego z wykorzystaniem wywiadów pogłębionych i obrazów sieci było poznanie wpływu poszczególnych elementów relacji na efekty projektu. Studium przypadku ukazało, jak istotny jest dobór partnerów do projektu sieciowego oraz jednakowe starania każdej ze stron do zbudowania silnych relacji. Na fundamencie wykształconych norm komunikacyjnych utrzymany został wysoki poziom spójności i otwartości organizacyjnej prowadzący do realizacji postawionych celów. W syntetycznym podsumowaniu zostały zidentyfikowane czynniki sukcesu projektu sieciowego mogące stanowić podpowiedź, w jaki sposób podchodzić, do współpracy z innymi podmiotami na rynku, by zmaksymalizować szanse powodzenia
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.6.5
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/05_kot.pdf
Languagepl polski
File
05_kot.pdf 308.69 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?