Finansjalizacja gospodarki : wymiary dyskusji

Marek Ratajczak

Abstract

Paper's main goal is to present the most important elements of discussion on financialization. Paper starts with a short characteristic of mature finacialization. Next, seven fundamental elements of discussion on financialization have been presented. First one has semantic and local character and it concerns polish translation of English term. Other elements are: definition and interpretation of financialization, historic dimension of financialization, geographical and cultural scope of financialization, and doctrinal foundation of discussion on financialization. Main elements of future studies needed on financialization are also presented.
Author Marek Ratajczak (WE / KMiBR)
Marek Ratajczak,,
- KMiBR
Other language title versionsFinancialization : Dimensions of Discussion
Journal seriesBezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, (B 13 pkt)
Issue year2017
No3 (68)
Pages7-22
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishfinansjalizacja, gospodarka, kryzys
Keywords in Englishfinancialization, economy, crisis
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba przestawienia najistotniejszych, zdaniem autora, możliwych wymiarów dyskusji o finansjalizacji. W opracowaniu, w którym w pierwszej części zawarto krótką charakterystykę tego, co można określić mianem dojrzałej finansjalizacji, zaprezentowano siedem zasadniczych obszarów dyskusji o finansjalizacji. Pierwszy to mające wymiar lokalny kwestie semantyczne związane z tłumaczeniem na język polski angielskiego terminu financialization. Kolejne wymiary czy też obszary dyskusji o finansjalizacji wyróżnione w artykule mają wymiar uniwersalny i dotyczą takich kwestii, jak: definicja finansjalizacji i określanie jej zakresu, zakres historyczny dyskusji o finansjalizacji, wymiar geograficzno-kulturowy finansjalizacji oraz wymiary doktrynalny i ustrojowy tego zjawiska. W ramach dyskusji o finansjalizacji wskazano także szczególnie istotne obszary badań wymagające dalszych pogłębionych studiów, a w tym prób empirycznej weryfikacji formułowanych w literaturze hipotez.
DOIDOI:10.26354/bb.2.3.68.2017
URL https://www.bfg.pl/bezpieczny-bank-nr-3-68-2017/
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-07-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?