Finansjalizacja gospodarki : wymiary dyskusji

Marek Ratajczak

Abstract

Paper's main goal is to present the most important elements of discussion on financialization. Paper starts with a short characteristic of mature finacialization. Next, seven fundamental elements of discussion on financialization have been presented. First one has semantic and local character and it concerns polish translation of English term. Other elements are: definition and interpretation of financialization, historic dimension of financialization, geographical and cultural scope of financialization, and doctrinal foundation of discussion on financialization. Main elements of future studies needed on financialization are also presented.
Autor Marek Ratajczak (WE / KMiBR)
Marek Ratajczak
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuFinancialization : Dimensions of Discussion
Tytuł czasopisma/seriiBezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, (B 13 pkt)
Rok wydania2017
Nr3 (68)
Paginacja7-22
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimfinansjalizacja, gospodarka, kryzys
Słowa kluczowe w języku angielskimfinancialization, economy, crisis
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest próba przestawienia najistotniejszych, zdaniem autora, możliwych wymiarów dyskusji o finansjalizacji. W opracowaniu, w którym w pierwszej części zawarto krótką charakterystykę tego, co można określić mianem dojrzałej finansjalizacji, zaprezentowano siedem zasadniczych obszarów dyskusji o finansjalizacji. Pierwszy to mające wymiar lokalny kwestie semantyczne związane z tłumaczeniem na język polski angielskiego terminu financialization. Kolejne wymiary czy też obszary dyskusji o finansjalizacji wyróżnione w artykule mają wymiar uniwersalny i dotyczą takich kwestii, jak: definicja finansjalizacji i określanie jej zakresu, zakres historyczny dyskusji o finansjalizacji, wymiar geograficzno-kulturowy finansjalizacji oraz wymiary doktrynalny i ustrojowy tego zjawiska. W ramach dyskusji o finansjalizacji wskazano także szczególnie istotne obszary badań wymagające dalszych pogłębionych studiów, a w tym prób empirycznej weryfikacji formułowanych w literaturze hipotez.
DOIDOI:10.26354/bb.2.3.68.2017
URL https://www.bfg.pl/bezpieczny-bank-nr-3-68-2017/
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*5 (2020-07-31)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?