Podmioty ekonomii społecznej w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich

Grażyna Krzyminiewska

Abstract

The article discusses issues related to possibilities inherent in the activities of social economy entities in rural areas, especially those endangered by degradation of civilization. Article shows as an example, some types of entities which have complementary nature to the market economy, allowing for social and economic integration and reintegration of excluded people. It identifies the social economy as an instrument to counteract the marginalization of rural communities as well as an alternative to social transfers.
Author Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsSocial Economy in the Process of the Counteraction for Social Exclusion on Rural Areas
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2015
No40/1
Pages185-194
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonomia społeczna, wykluczenie społeczne, obszary wiejskie
Keywords in Englishsocial economy, social exclusion, rural areas
Abstract in PolishArtykuł dotyczy kwestii wykorzystania możliwości tkwiących w działalności podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, zwłaszcza w warunkach zagrożenia degradacją cywilizacyjną niektórych z nich. Na przykładzie wybranych typów podmiotów autorka wskazuje na ich komplementarny wobec gospodarki rynkowej charakter, pozwalający na integrację oraz reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych, a także ekonomię społeczną jako instrument przeciwdziałania marginalizacji wiejskich społeczności lokalnych i alternatywę dla transferów socjalnych.
DOIDOI:10.18276/sip.2015.40/1-14
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/566.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-15)
Additional fields
Tytuł numeruProblemy współczesnej ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?