Zagadnienie epistemicznego statusu wiedzy ekonomicznej

Halina Zboroń

Abstract

The subject of undertaken considerations is the issue of the status of economic knowledge. The author reconstructs the epistemological assumptions of methodological concepts and ways of understanding and solving the problems of development and testing the scientific knowledge. The aim is to identify the epistemic status of knowledge within the meaning of orthodox economics and to provide alternative ideas in the form of a constructivist approach.
Author Halina Zboroń (WE / KSiF)
Halina Zboroń,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsEpistemic status of economic knowledge
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2015
No40/1
Pages71-82
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishstatus epistemiczny, realizm, konstruktywizm, metodologia
Keywords in Englishepistemic status, realism, constructivism, methodology
Abstract in PolishPrzedmiotem podjętych rozważań jest zagadnienie statusu wiedzy ekonomicznej. Autorka dokonuje rekonstrukcji epistemologicznych założeń koncepcji metodologicznych i sposobów rozumienia i rozwiązywania problemów wytwarzania i testowania wiedzy naukowej. Celem jest rozpoznanie epistemicznego statusu wiedzy w rozumieniu ekonomii ortodoksyjnej oraz przedstawienie alternatywnej koncepcji w postaci ujęcia konstruktywistycznego.
DOIDOI:10.18276/sip.2015.40/1-06
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t1-71.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy współczesnej ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?