Wpływ zamachów terrorystycznych na rynek kapitałowy na przykładzie indeksów giełd z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Marcin Bielicki

Abstract

The event study methodology is used to assess the effects of terrorism on global capital markets. The paper investigates the effects of three terrorist incidents – the massive attacks of 11th September 2001 in U.S., the bomb attacks of 11th March 2004 in Madrid and 7th July 2005 in London – on main indexes. In case of U.S. and Madrid attacks significant negative abnormal returns are widespread across all markets but not so in the case of London where noticed only one day abnormal negative returns in European markets, and even slightly positive returns in U.S. Investor’s reaction seems to be depend of size, liquidity and structure of the market and size of the attacks. Nevertheless in all cases investors saw the risk of terrorist attacks what leaded to abnormal negative returns on the market.
Author Marcin Bielicki (WE / KTPiPP)
Marcin Bielicki,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Journal seriesPrzegląd Naukowo -Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, ISSN 1899-3524, (B 9 pkt)
Issue year2014
No1
Pages33-48
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishanaliza zdarzeń, zamachy terrorystyczne, rynek kapitałowy
Abstract in PolishNiniejszy artykuł, wykorzystujący analizę zdarzeń, ma na celu oszacowanie wpływu terroryzmu na światowe rynki. Przeanalizowano wpływ trzech ataków terrorystycznych – skoordynowanych ataków lotniczych z 11 września 2001 w U.S.A., ataków bombowych z 11 marca 2004 w Madrycie i 7 lipca w Londynie na główne indeksy. Zauważono, że ataki w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii spowodowały statystycznie istotne dodatkowe ujemne stopy zwrotu na wszystkich analizowanych rynkach. Natomiast w przypadku ataków w Wielkiej Brytanii wystąpiły jedynie jednodniowe odchylenia od normy na rynkach europejskich, a w przypadku parkietów amerykańskich nastąpiły nawet wzrosty. Reakcja inwestorów wydaje się zależeć od rozmiarów rynku, płynności, jego struktury oraz samej skali ataku. W każdym jednak z przypadków zauważono reakcje inwestorów na dodatkowe ryzyko, które doprowadziły do niższych stóp zwrotu niż można by oczekiwać po rynku.
URL http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/przegl%C4%85d_22.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?