Innowacje i wartość rynkowa przedsiębiorstw turystycznych. Analiza zależności

Dawid Szutowski

Abstract

The purpose of present research was to study the relation between financial effects of innovation/tourism enterprise market value changes and theoretically related variables. The subjective scope encompassed the abnormal returns of tourism enterprises resulting from innovation announcements. The data was gathered for companies listed in Sweden, Italy and Poland between 2007 and 2013. The data was analysed through author's regression model. Basing on the literature studies six variables determining the relation were indicated - experience, communication, environment, stage, country of listing, and CSR. Empirical study specified that three variabels were statistically significant - communication, environment, and country of listing. The paper is an attempt to fulfill the knowledge gap concerning the impact of innovation on the markat value of tourism enterprises. Its main novelty constitutes the model allowing to study the above relation.
Author Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski,,
- KCAFiW
Other language title versionsInnovation and Market Value of Tourism Enterprises: a Regression Analysis
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No396
Pages150-158
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish innowacja, wartość rynkowa, przedsiębiorstwo turystyczne, CSR
Keywords in Englishinnovation, market value, tourism enterprise, CSR
Abstract in PolishCelem badania było określenie zależności między innowacjami i wartością rynkową przedsiębiorstw turystycznych oraz teoretycznie determinującymi ją zmiennymi. Przyjęta hipoteza głosiła, iż powyższa zależność występuje i jest pozytywna. Podmiotem badania były przedsiębiorstwa turystyczne, a przedmiotem - osiągane przez nie ponadprzeciętne zwroty uzyskiwane w wyniku emisji ogłoszeń dotyczących innowacji. Uzyskano dane dla przedsiębiorstw notowanych w Szwecji, Włoszech i Polsce w latach 2007-2013. Dane przeanalizowano przy wykorzystaniu autorskiego modelu regresji. Na bazie studiów literaturowych wyodrębniono grupę zmiennych determinujących badaną zależność - doświadczenie, komunikacja, otoczenie, etap, kraj notowania oraz CSR. Badanie empiryczne pozwoliło ustalić, iż statystycznie istotne były: komunikacja, otoczenie i kraj notowania. Tekst stanowi próbę wypełnienia luki wiedzy dotyczącej wpływu innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych. Wartością dodaną opracowania jest autorski model pozwalający na badanie powyższej zależności.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.396.16
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/33300/edition/30165/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 2. Rachunkowość
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?