Kształtowanie i zakres kompetencji menedżerów marketingu w przedsiębiorstwach działających na rynku business to business

Zygmunt Waśkowski

Abstract

Marketing managers operating in the B2B market should be characterized by competences which will enable them to effectively carry out the tasks entrusted to them while considering the specificity of the market. The article, based on the conditions of the B2B market, presents the author's marketing manager competency model, which consists of knowledge, skills and qualifications. It also identified four sources of building or strengthening these competencies, taking into account different levels of management that a manager of an industrial company can occupy.
Author Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsExpectations of Employers Towards the Knowledge, Skills and Competencies of Graduates Trade and Marketing Specializations
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No8 [CD]
Pages287-292
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarketing B2B, kompetencje menedżerskie, marketing
Abstract in PolishMenedżerowie marketingu działający na rynku B2B powinni cechować się kompetencjami, które pozwolą im skuteczne realizować powierzone zadania w uwzględnieniem specyfiki tego rynku. W artykule, bazując na uwarunkowaniach współczesnego rynku B2B, zaprezentowano autorski model kompetencji menedżera marketingu, na które składają się: wiedza, umiejętności oraz kwalifikacje. Wskazano także cztery źródła budowania lub wzmacniania tych kompetencji biorąc pod uwagę różne poziomy zarządzania, które menedżer w przedsiębiorstwie przemysłowym może zajmować.
URL www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?