Nastroje konsumentów jako kryterium segmentacji klientów indywidualnych korzystających z usług bankowości internetowej

Mirosława Kaczmarek

Abstract

The aim of this paper is to identify the relationships between the behaviour of consumers using online banking services and the level of consumer sentiment. Based on the results of a study conducted in the Wielkopolska region using individual interviews with customers who use online banking services, three customer segments were identified which differed from one another regarding the value of the consumer confidence index. The three groups comprised optimists, pessimists and neutral customers. Analyses show that the customer segments identified differ with respect to the frequency of using bank websites, as well as performing various banking transactions such as doing bank transfers or checking account balance and history. In addition, age has been found to be the socio-demographic characteristic which most clearly differentiates the three customer segments.
Author Mirosława Kaczmarek (WZ / KBRiU)
Mirosława Kaczmarek,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsConsumer Sentiment as a Segmentation Criterion for Individual Customers using Internet Banking Services
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages166-180
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishbankowość internetowa, nastoje konsumentów, segmentacja rynku
Keywords in Englishinternet banking, customer sentiment, market segmentation
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie zależności występujących pomiędzy zachowaniami klientów indywidualnych korzystających z usług bankowości internetowej a poziomem ich nastrojów konsumenckich. Na podstawie wyników badania przeprowadzonego na terenie województwa wielkopolskiego - metodą wywiadu indywidualnego wśród klientów indywidualnych korzystających z usług bankowości internetowej - wyodrębniono trzy segmenty klientów różniące się między sobą wartością wskaźnika optymizmu konsumenckiego. Są to: optymiści, klienci neutralni i pesymiści. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wyodrębnione segmenty klientów różnią się istotnie statystycznie ze względu na częstotliwość korzystania z serwisu internetowego i częstość wykonywania operacji bankowych, takich jak: przelewy, sprawdzanie salda i historii rachunku. Ponadto spośród cech socjodemograficznych wyróżnione segmenty klientów najlepiej różnicuje wiek.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/11_kaczmarek.pdf
Languagepl polski
File
11_kaczmarek.pdf 160.48 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?