Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce

Maria Sierpińska , Janusz Czapiński , Agata Sierpińska-Sawicz

Abstract

The paper presents considerations for wage imparities between men and women in Poland in the period of 2005-2013. Disparities have been determined on the basis of the survey-declared total revenues for men and women. In Poland women earn on average 1/5,h less than men. The wage gap between men and women occurs in other countries as well. In the United States and OECD countries it accounts for average of 22% and 30% respectively. Wage disparities in the different socio-professional groups in Poland are similar. The difference in pay between men and women exist in different occupational groups with relatively aligned powers, duties and positions as well as in different age groups. Up to 44 years of age, they are to some extent justified by motherhood and family issues, while later they can be explained by procrastinated start of careers and lower women earnings expectations.
Autor Maria Sierpińska - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (WSFiZ)
Maria Sierpińska
-
, Janusz Czapiński - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (WSFiZ)
Janusz Czapiński
-
, Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz
- Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Inne wersje tytułuWomen Wage Discrimination in Organizational Units in Poland
Tytuł czasopisma/seriiEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Rok wydania2015
Nr1
Paginacja41-54
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimMacierzyństwo, Dyskryminacja płacowa, Płace, Płace kobiet, Dyskryminacja kobiet
Słowa kluczowe w języku angielskimMotherhood, Wage discrimination, Wages, Women's salaries, Women's discrimination
Streszczenie w języku polskimW artykule zawarte zostały rozważania dotyczące dysproporcji płacowych między kobietami i mężczyznami w Polsce w latach 2005-2013. Zostały one ustalone w oparciu o deklarowane łączne wynagrodzenie kobiet i mężczyzn na podstawie badań. Kobiety zarabiają w Polsce średnio 1/5 mniej niż mężczyźni. Luka płacowa między kobietami i mężczyznami występuje również w innych krajach, w USA wynosi średnio 22% zaś w krajach OECD średnio 30%. Dysproporcje płacowe w różnych grupach społeczno-zawodowych w Polsce są zbliżone. Różnice w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami występują w poszczególnych grupach zawodowych o względnie wyrównanych kompetencjach, obowiązkach i stanowiskach oraz w poszczególnych przedziałach wiekowych. Do 44 roku życia są one w pewnym stopniu uzasadnione sprawami macierzyństwa i rodziny, natomiast w kolejnych latach mogą być spowodowane późniejszym rozpoczęciem kariery zawodowej i niższymi oczekiwaniami kobiet co do zarobków.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?