Geometry of Crises on the Market of Stocks Listed on the Warsaw Stock Exchange

Krzysztof Echaust , Małgorzata Just

Abstract

This paper defines and interprets the changes in the stock market space. There are analyzed 73 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period from beginning 2006 to the end of September 2012. This is a period, covering entirely the last two financial crises from their first symptoms to the moment when these researches have been carried out. The dynamics of the stock market space was investigated using an index, which measures the evolution of the distortion effect in the shape of the market space. This index is based on geometry technique and it proved to be useful in the Polish capital market. It allows for proper identification and interpretation of the most turbulent periods in financial markets.
Author Krzysztof Echaust (WIiGE / KBO)
Krzysztof Echaust,,
- Department of Operations Research
, Małgorzata Just - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Małgorzata Just,,
-
Other language title versionsGeometria kryzysów na rynku akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No207
Pages51-66
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishrynek finansowy, analiza kryzysu, geometria, przestrzeń rynku
Keywords in English financial market, crisis analysis, geometry method, market space
Abstract in PolishW pracy zdefiniowano i zinterpretowano zmiany zachodzące w przestrzeni rynku akcji. Analizie poddano 73 spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od początku 2006 r. do końca września 2012 r. Jest to okres obejmujący w całości dwie odsłony kryzysu finansowego - od pierwszych objawów kryzysu do momentu, kiedy te badania zostały przeprowadzone. Zbadano dynamikę rynku akcji za pomocą wskaźnika, który mierzy zmiany efektu zniekształcenia kształtu przestrzeni rynku. Indeks ten opiera się na metodach geometrii euklidesowej. Pozwala on na właściwą identyfikację i interpretację najbardziej burzliwych okresów na rynku finansowym.
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMetody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?