Wpływ awarii systemów informatycznych na wydajność procesów biznesowych przedsiębiorstwa

Krzysztof Gruszczyński , Jacek Małyszko

Abstract

The article discusses the subject of measuring the influence of softwarefailure rate on a company's business process effi iency. We put forward the thesisthat it is possible to measure the impact of increasing failure rate on a user's financial condition. The research is based on real data provided by KRUK S.A., which consists of two subsets: system failure logs and operational data. By searching for data outliers and by conducting a causal analysis, we tried to identify the days, which presented a high dependence of process effi ciency on the observed failure rate. As a result, we have shown that it is possible to discover a measurable outlier in the process effi ciency that is caused by a specifi c set of failures
Author Krzysztof Gruszczyński (UEP)
Krzysztof Gruszczyński,,
- Poznań University of Economics and Business
, Jacek Małyszko (WIiGE / KIE)
Jacek Małyszko,,
- Department of Information Systems
Other language title versionsSoftware Failure Impact on a Company's Business Process Efficiency
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No12
Pages63-78
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishniezawodność oprogramowania, koszt awarii, wydajność procesów
Keywords in Englishsoft ware reliability, failure cost, performance, process efficiency
Abstract in PolishArtykuł podejmuje temat badania wpływu liczby awarii systemu informatycznego na wydajność procesów biznesowych przedsiębiorstwa, które korzysta z awaryjnego oprogramowania. Autorzy stawiają tezę, że wzrost liczby awarii w danym dniu w mierzalny sposób może być powodem notowania wysokich strat przez użytkownika końcowego. Badanie przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych od firmy KRUK S.A., które składają się z dwóch zbiorów: logów systemowych oraz danych operacyjnych. Poprzez szukanie odstępstw w obu zbiorach i analizę przyczyn defektów podjęto próbę identyfikacji dni, w których wydajność procesu wykazywała wysoką zależność od liczby awarii. Wykazano w ten sposób, że możliwe jest zmierzenie poziomu odstępstwa wydajności procesu w konsekwencji wystąpienia licznych awarii oprogramowania
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.12.5
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_gruszczynski_malyszko.pdf
Languagepl polski
File
05_gruszczynski_malyszko.pdf 205.91 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?