Pandemia czy wojna pokoleń?

Krzysztof Waliszewski , Jan Krzysztof Solarz

Abstract

The article deals with the COVID-19 coronavirus pandemic and its potential impact on the economy, public finance system and personal finances. The shock of the virus outbreak and expansion on a global scale poses enormous challenges to economies, public finances and health systems related to the threat of recession, drastic reduction in personal income in households, the need to develop government programs mitigating the effects of a pandemic, and the central bank joining in the form of rate cuts interest and reserve requirements, as well as the launch of non-standard monetary policy instruments quantitative easing (QE). The aim of the study is to propose a language of nanofinance to describe a pandemic as a destruction of the mechanism of intergenerational and intra-generational solidarity. The main hypothesis of the study is that the quality of financial risk management of everyday life will determine the scale of financial losses and the time necessary to overcome the socio-economic collapse caused by a pandemic.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
, Jan Krzysztof Solarz
Jan Krzysztof Solarz,,
-
Journal seriesFinanse i Prawo Finansowe, [Journal of Finance and Financial Law], ISSN 2391-6478, e-ISSN 2353-5601, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No2 (26)
Pages99-114
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpandemia COVID-19, finanse osobiste, zarządzanie kryzysowe, nanofinanse
Keywords in EnglishCOVID-19 pandemic, personal finances, crisis management, nanofinance
Abstract in PolishArtykuł dotyczy pandemii koronawirusa COVID-19 i jego potencjalnego wpływu na gospodarkę, system finansów publicznych oraz finanse osobiste. Szok związany z wybuchem i ekspansją wirusa w skali globalnej stawia przez gospodarkami, finansami publicznymi i systemami zdrowotnymi ogromne wyzwania związane z groźbą recesji, drastycznego zmniejszenia dochodów osobistych w gospodarstwach domowych, konieczność opracowania programów rządowych, łagodzących skutki pandemii oraz włączenia się Banku Centralnego w postaci obniżki stóp procentowych i stopy rezerwy obowiązkowej, a także uruchomienia niestandardowych instrumentów polityki monetarnej tzw. luzowania ilościowego (QE). Celem opracowania jest zaproponowanie języka nanofinansów do opisania pandemii jako destrukcji mechanizmu solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej. Główną hipotezą badania jest, że jakość zarządzania ryzykiem finansowym codzienności przesądzi o skali strat finansowych oraz czasie niezbędnym do wyjścia z załamania społeczno-gospodarczego wywołanego pandemią.
URL http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/27/Solarz_Waliszewski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 27-04-2021, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?