Testing the Strength of Paper Cores

Agnieszka Siuda , Ryszard Zieliński

Abstract

Paper cores are products made of several to several layers of paper. Multi-layer paper cores are used for winding various types of tapes, films, fibers, cables, labels, and many other materials as packaging material and construction as shuttering for the production of concrete pillars. In this paper we present results of our experimental research on strength parameters of multi-layer paper cores composed of various number of paper layers of various density. It has been observed that the strength of the paper core nonlinearly increases with increasing the number of paper layers forming the paper cores. At the same time, it was found that the increase in the density of the paper used to manufacture the cores increases the crush strength of the paper cores. We have also found that the resilience of the multi-layer paper cores nonlinearly increases with increase in the grammage of the paper and with the increase in the total number of paper layers present in a tested paper core.
Author Agnieszka Siuda
Agnieszka Siuda,,
-
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsBadania wytrzymałości papierowych tulei
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No3 (48)
Pages138-145
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtuleje papierowe, wytrzymałość na rozciąganie, odbojność
Keywords in Englishpaper cores, tensile strength, resilience
Abstract in PolishTuleje papierowe stanowią wyroby złożone z kilku do kilkunastu warstw papieru. Wielowarstwowe tuleje papierowe są stosowane do nawijania różnego rodzaju taśm, folii, włókien, kabli, etykiet oraz wielu innych materiałów, jako materiału opakowaniowego oraz w budownictwie jako szalunki do wytwarzania słupów betonowych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki naszych badań doświadczalnych dotyczących parametrów wytrzymałościowych wielowarstwowych tulei papierowych złożonych z różnej liczby warstw papieru o zróżnicowanej gramaturze. Zaobserwowano, że wytrzymałość papierowych tulei nieliniowo wzrasta wraz ze wzrostem liczby warstw papieru tworzącego tuleję. Jednocześnie stwierdzono, że zwiększenie gramatury papieru stosowanego do wytwarzania tulei zwiększa wytrzymałość tych tulei na zgniatanie. Stwierdzono również, że odbojność wielowarstwowych tulei papierowych nieliniowo wzrasta wraz ze wzrostem gramatury papieru oraz ze wzrostem ogólnej liczby warstw papieru obecnych w badanych tulejach.
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?