Lokalne strategie dla globalnych wyzwań w logistyce miejskiej

Marcin Jurczak

Abstract

The aim of city logistics is handling of processes within cities and agglomerations. Cities must meet many different challenges. In the city, a local strategy – related to the realization of the needs of a particular city, meets with a strategy of a global character – because some participants in the logistics processes in the cities are corporations operating globally. Freight trains in Dresden, delivery of courier services in Amsterdam and urban logistics support projects in selected cities and countries, using the structures of a globally operating logistics provider – these are examples of activities in which the global service market strategy is tailored to local needs. The main aim for the author is to get knowledge about relations between globalization and local conditions for city logistics solutions.
Author Marcin Jurczak (WZ / KLiT)
Marcin Jurczak,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsLocal strategies for global challenges in city logistics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No505
Pages453-460
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlogistyka miejska, strategie logistyczne, wyzwania logistyki miejskiej
Keywords in Englishcity logistics, logistic strategies, challenges of city logistics
Abstract in PolishCelem logistyki miejskiej jest obsługa procesów wewnątrz miast i aglomeracji. Miasta sprostać muszą wielu różnym wyzwaniom. W przestrzeni miasta zderza się strategia o charakterze lokalnym – związana z realizacją potrzeb konkretnego ośrodka miejskiego, ze strategią o charakterze globalnym – wśród uczestników procesów logistycznych w miastach są bowiem często korporacje działające globalnie. Tramwaj towarowy w Dreźnie, dostawy przesyłek kurierskich w Amsterdamie czy projekt wsparcia logistyki miejskiej w wybranych miastach i krajach, za pomocą struktur globalnie działającego operatora logistycznego – to przykłady działań, w których globalna strategia rynku usług dopasowana zostaje do potrzeb lokalnych. Celem artykułu jest poznanie wzajemnych relacji pomiędzy zjawiskami globalizacji a uwarunkowaniami lokalnymi poszczególnych ośrodków miejskich
DOIDOI:10.15611/pn.2018.505.34
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/54128/edition/41558
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?