Oszczędności gospodarstw domowych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego

Sylwester Białowąs , Iwona Olejnik

Abstract

The main aim of this paper is to evaluate the influence of business cycles on the savings of households in selected countries. The theoretical basis for the paper is the model of household financial behaviour created by G. Antonides and W.F. van Raaij. The findings of the research show that in 2004-2013, in all the European countries analysed, three phases of the business cycle could be observed in terms of the economic situation. At the same time, three phases in the rate of savings were noted. According to the theoretical assumptions, the savings rate is related to the economic situation. The lowest savings rate was recorded in the final stage of the boom phase, while the highest was in the phase of economic crisis.
Author Sylwester Białowąs (WZ / KBRiU)
Sylwester Białowąs,,
- Department of Research Markets and Services
, Iwona Olejnik (WZ / KBRiU)
Iwona Olejnik,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsInfluence of Business Cycles on Household Savings
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages153-165
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polish Koniunktura, oszczędności gospodarstw domowych
Keywords in English Business cycles, household savings
Abstract in Polishstreszcz., summ. Abstrakt Celem artykułu jest identyfikacja kształtowania się oszczędności gospodarstw domowych w wybranych krajach świata w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. U podstaw rozważań znajduje się model zachowań gospodarstw domowych na rynku usług finansowych G. Antonides'a i W.F. van Raaij'a. Przeprowadzone badania potwierdzają, że w latach 2004-2013 we wszystkich analizowanych państwach europejskich odnotowano trzy fazy koniunktury w zakresie sytuacji gospodarczej. Równocześnie można zaobserwować także trzy fazy kształtowania się stopy oszczędności gospodarstw domowych. Zgodnie z założeniami teoretycznymi stopa oszczędności jest powiązana z koniunkturą gospodarczą, średnio najniższą stopę oszczędności odnotowano w końcowym etapie fazy rozkwitu (2007 rok), najwyższą zaś - w fazie kryzysu gospodarczego (2009 rok).
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_bialowas_olejnik.pdf
Languagepl polski
File
10_bialowas_olejnik.pdf 203.88 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2021-05-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?