Znaczenie analizy preferencji pasażerów dla planowania strategii rozwoju portu lotniczego na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

Magdalena Kujawiak

Abstract

Istotą sformułowania skutecznej strategii rozwoju portu lotniczego jest dostosowanie działań portu lotniczego do oczekiwań jego interesariuszy wewnętrznych tj. właścicieli, zarządu i pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych, wśród których wymienia się pasażerów. Autor na podstawie badań preferencji pasażerów przeprowadzonych w lipcu 2013 roku w MPL Katowice podejmuje próbę wyjaśnienia znaczenia badań preferencji pasażerów dla budowania strategii rozwoju portu lotniczego. W ciągu tygodnia, czterech ankieterów przeprowadziło wywiady bezpośrednie z 1400 pasażerami portu lotniczego w Katowicach wykorzystując kwestionariusze ankiety. Zastosowano losowy dobór próby. Po podstawowej analizie statystycznej dokonano prezentacji wyników. Identyfikacja struktury pasażerów według celu podróży, oraz wydatków poniesionych w porcie lotniczym może być przesłanką do formułowania strategii marketingowej. Informacje dotyczące obszaru ciążenia, czyli miejsca zamieszkania pasażerów, najbliższych konkurentów, konkurencji potencjalnej i substytucyjnej może stanowić podstawę formułowania strategii konkurowania. Informacje o środkach transportu wykorzystywanych podczas podróży do portu lotniczego mogą służyć projektowaniu strategii inwestycji w infrastrukturę parkingową i dojazdową.
Author Magdalena Kujawiak (UEP)
Magdalena Kujawiak,,
- Poznań University of Economics and Business
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów , ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2015
No4 [CD 3]
Pages9352-9358
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbadania preferencji pasażerów, strategia rozwoju, port lotniczy
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?