Społeczne (de)konstruowanie tożsamości profesjonalnej menedżerów w procesie zwolnień pracowniczych

Maciej Ławrynowicz , Bartosz Sławecki

Abstract

Artykuł poświęcony jest procesowi kształtowania się profesjonalnej tożsamości menedżerów liniowych w trakcie zwolnień. W tekście oparto się na założeniach konstruktywizmu społecznego oraz nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu. Proces społecznego konstruowania tożsamości rozpatrywano z dwóch perspektyw: działów personalnych i menedżerów liniowych. Wykorzystano w tym celu krytyczny przegląd literatury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i materiał z badań własnych. Pokazano, że kształtowanie tożsamości menedżerskiej przyjmuje formę walki tożsamościowej. Walka ta toczy się w obrębie perspektywy technokratycznej (organizacyjnej) i humanistycznej (indywidualnej), a wyraża się w dynamicznym procesie wzajemnego oddziaływania (interplay) odmienności i tożsamości.
Author Maciej Ławrynowicz (WE / KPiPS)
Maciej Ławrynowicz,,
- Department of Labour and Social Policy
, Bartosz Sławecki (WE / KEiRK)
Bartosz Sławecki,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsSocial (de)construction of professional managerial identity during the process of redundancies
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol12
No4
Pages72-96
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishtożsamość menedżerska, walka tożsamościowa, zwolnienia pracownicze, zarządzanie zasobami ludzkimi, krytyczne podejście w naukach o zarządzaniu
DOIDOI:10.7172/1644-9584.49.5
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169307
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?