Assessing the Efficiency of Investment Fund Management Using Quantile Risk Measures

Anna Rutkowska- Ziarko , Przemysław Garsztka

Abstract

The aim of the research is to compare the efficiency of managing selected Polish investment funds in various phases of stock market condition. The Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) is used to construct efficiency ratios of fund management. Those funds investing in financial instruments have the most stable expected rate of return and the lowest risk, in all the analysed periods which made them highly effective. The article also discusses the alternative methods to VaR and CVaR estimation which are used in the study. It is noted VaR and CVaR estimates obtained using backtesting and using APARCH models give similar results.
Author Anna Rutkowska- Ziarko - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, MNiSW [80]
Anna Rutkowska- Ziarko,,
-
, Przemysław Garsztka (WIiGE / KE)
Przemysław Garsztka,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsOceny efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi przy wykorzystaniu kwantylowych miar ryzyka
Journal seriesOlsztyn Economic Journal, ISSN 1897-2721, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol11
No3
Pages277-298
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polish fundusz inwestycyjny, efektywność zarządzania funduszem, wartość zagrożona, warunkowa wartość zagrożona, model APARCH
Keywords in Englishmutual fund, management efficiency, value-at-risk, conditional value-at-risk, APARCH model
Abstract in PolishCelem badań było porównanie skuteczności zarządzania wybranymi polskimi funduszami inwestycyjnymi w różnych fazach koniunkturalnych na rynku papierów wartościowych. Wartość zagrożona i warunkowa wartość zagrożona zostały wykorzystane do konstruowania wskaźników efektywności zarządzania funduszami. Fundusze inwestujące w instrumenty finansowe charakteryzowały się najbardziej stabilną oczekiwaną stopą zwrotu i najmniejszym ryzykiem we wszystkich analizowanych okresach, co przełożyło się na wysoką efektywność zarządzania tymi funduszami. Ponadto, w artykule zostały wykorzystane alternatywne metody estymacji VaR i CVaR. Zauważono, że zarówno dla VaR i CVaR oszacowanych metodą danych historycznych, jak i przy wykorzystaniu modeli APARCH, uzyskano podobne wyniki.
URL http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/eko11_16_3.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?