Strategie doboru państw do portfela inwestycyjnego bazujące na jakości

Adam Zaremba

Abstract

Purpose - The aim of this paper is to investigate country-level cross-sectional patterns related to quality. Design/methodology/approach - Using sorting and cross-section, this paper investigates country-level quality effects across 77 countries over the period of 1999 to 2014. Findings - The study indicates that low leveraged and cash-rich markets significantly outperform highly leveraged and cash-poor markets respectively. Originality/value - Considering the diminishing benefits of international diversification in recent decades, investors should consider the country-level quality strategies in a strategic asset allocation, and not to postpone them to a later stage of the investment process.
Author Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsGlobal Asset Allocation Based on Country-Level Quality
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No73
Pages793-809
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinwestowanie w jakość, dźwignia finansowa, płynność bilansowa, dochody niepieniężne, rentowność, zadłużenie, wskaźnik wypłaty dywidendy, płynność obrotu, inwestowanie czynnikowe, dywersyfikacja międzynarodowa, strategie doboru państw, analiza przekrojowa stóp zwrotu
Keywords in English quality investing, leverage, cash-to-assets ratio, profitability, inter-market effects, cross-section of returns, factor returns, international diversification, country selection strategies, factor investing
Abstract in PolishCel - Celem niniejszego artykułu jest zbadanie skuteczności strategii doboru państw do portfela inwestycyjnego bazujących na jakości. Metodologia badania - Analiza przekrojowa i analiza regresji została wykorzystana do zbadania zachowania rynków akcji w 77 państwach w latach 1999-2014. Wynik - Rynki akcji, na których dominują spółki o niskim zadłużeniu i wysokim poziomie gotówki charakteryzują się istotnie wyższymi stopami zwrotu niż rynki o spółkach cechujących się niskim poziomem gotówki i zadłużenia. Oryginalność/wartość - Pierwsze badanie w literaturze światowej dokumentujące anomalie związane z jakością na poziomie krajowych rynków akcji, które nabiera szczególnego znaczenia w kontekście malejących korzyści z dywersyfikacji międzynarodowej.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-793.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRyzyko, zarządzanie, wartość
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?