Factors shaping supplydemand relations on the fruit and vegetable market in the light of the behavior of groups and producer organizations

Andrzej Czyżewski , Maryla Bieniek-Majka , Dariusz Czakowski

Abstract

The authors have addressed the question to what extent the functioning of groups and organizations of fruit and vegetable producers depends on the market situation, the authors presented the shaping of supply-demand relations on the fruit and vegetable market in Poland in 2008-2016. They drew attention to the decreasing area of land intended for horticultural crops, with the simultaneous increase in the size of supply. They presented changing productive structures and showed changes in the market share of fruit and vegetable producer groups and organizations. They noticed that the market situation (prices, demand, costs, embargo) caused that the number of fruit and vegetable producers’ groups and organizations on the market decreased, which was refl ected in the market situation.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Maryla Bieniek-Majka - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Maryla Bieniek-Majka,,
-
, Dariusz Czakowski - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Dariusz Czakowski,,
-
Other language title versionsWpływ uwarunkowań relacji popytowo-podażowych na rynku owoców i warzyw na zachowanie grup i organizacji producentów owoców i warzyw
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol22
No1
Pages265-277
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrynek owoców i warzyw, integracja, grupy i organizacje producentów owoców i warzyw
Keywords in Englishfruit and vegetable market, integration, groups and organizations of fruit and vegetable producers
Abstract in PolishAutorzy podjęli problem, w jakim stopniu funkcjonowanie grup i organizacji producentów owoców i warzyw jest zależne od sytuacji rynkowej. Autorzy przedstawili kształtowanie się relacji popytowo-podażowych na rynku owoców i warzyw w Polsce w latach 2008-2016. Zwrócili uwagę na zmniejszający się areał ziemi przeznaczonej na uprawy ogrodnicze, przy jednoczesnym wzroście wielkości podaży. Przedstawili zmieniające się struktury wytwórcze oraz ukazali zmiany w udziale w rynku grup i organizacji producentów owoców i warzyw. Zauważyli, że sytuacja rynkowa (ceny, popyt, koszty, embargo) spowodowała, iż liczba funkcjonujących na rynku grup i organizacji producentów owoców i warzyw zmniejszyła się, co znalazło odzwierciedlenie w sytuacji rynkowej.
DOIDOI:10.2478/manment-2018-0019
URL https://doi.org/10.2478/manment-2018-0019
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?