Poprawa jakości życia jako imperatyw zrównoważonego rozwoju

Jerzy Łańcucki

Abstract

The paper attempts to evaluate what impact the implementation of the EU Sustainable Development Strategy has had on the quality of life. This problem is relevant today, as millions of people, also in Europe, are still experiencing the negative impacts of the economic crisis of 2008 in the form of deteriorating living and working conditions, increasing unemployment and dynamically growing income inequality. Therefore, any undertakings aimed at achieving the desired economic goals, taking into account all social and environmental aspects, deserve close attention. The paper analyses the concepts of quality of life and happiness, as well as the most commonly used quality of life indicators. Based on the reports prepared by international organizations, Eurostat and the European Commission an attempt has been made to assess the real impact of the realised development strategies on the welfare of citizens.
Author Jerzy Łańcucki (WT / KEJ)
Jerzy Łańcucki,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsQuality of Life Improvement as an Imperative of Sustainable Development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No378
Pages13-29
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish jakość życia, szczęście, wskaźniki jakości życia, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishquality of life, happiness, quality of life indicators, sustainable development
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto próbę dokonania oceny wpływu realizacji unijnej strategii zrównoważonego rozwoju na jakość życia. Aktualność problemu wiąże się z tym, że skutki kryzysu gospodarczego z 2008 r. są nadal odczuwane przez miliony ludzi, również w Europie, w postaci pogorszenia się warunków życia i pracy, wzrostu bezrobocia i rosnących dynamicznie nierówności dochodowych. W związku z tym wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia zamierzonych celów gospodarczych przy uwzględnieniu uwarunkowań społecznych i środowiskowych zasługują na baczną uwagę. W opracowaniu przeanalizowano pojęcia jakości życia i szczęścia oraz najczęściej wykorzystywane indeksy jakości życia. Na podstawie raportów przygotowanych przez organizacje międzynarodowe, Eurostat oraz Komisję Europejską starano się ocenić rzeczywisty wpływ realizowanych strategii rozwoju na dobrostan obywateli.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.378.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=27451&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?