Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk

Krzysztof Echaust

Abstract

The model under consideration is conditional block maxima model. In this paper the usefulness of the model to determine one-ahead forecast VaR is taken into account, when the model parameters are estimated in small sample. The hypothesis, that conditional block maxima model is correct to estimate VaR forecasts is verified. We carried out an empirical analysis on seven world stock market indices in the years of 2001- 2013. The survey confirmed, that the model is correct in terms of number and independence of VaR exceedances and can be a good alternative to other often used models.
Author Krzysztof Echaust (WIiGE / KBO)
Krzysztof Echaust,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsApplying the Conditional Block Maxima Model to Value at Risk Measurement
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No295
Pages19-32
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishValue at Risk, model maksimów blokowych, GARCH
Keywords in EnglishValue at Risk, block maxima model, GARCH
Abstract in PolishW pracy rozważany jest warunkowy model maksimów blokowych, wywodzący się z teorii wartości ekstremalnych. Badana jest jego przydatność do wyznaczania jednookresowych prognoz Value at Risk (VaR), gdy parametry modelu są szacowane na podstawie małej próby. Weryfikowana jest hipoteza, iż warunkowy model maksimów blokowych zwraca poprawne oszacowania VaR. Przeprowadzono empiryczną analizę poprawności modelu na siedmiu światowych indeksach giełdowych w latach 2001-2013. Badania potwierdziły, że model jest poprawny pod względem liczby i niezależności przekroczeń VaR oraz może być alternatywą dla innych często wykorzystywanych modeli.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/269033?id=269033&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?