Co oznacza „finansowy” w rachunkowości?

Marek Masztalerz

Abstract

Accounting is closely related to language, which is manifested in the fact that to describe phenomena and events, in addition to numbers, it uses natural language, as well as that it is sometimes referred to as the „business language”. The purpose of this article is to identify and explain the meanings of the adjective „financial” in accounting. To achieve this goal, the method of qualitative analysis was adopted, including the collection and coding of documents, the development of language corpora (Polish and English), descrip- tive and comparative analysis, interpretation and explanation. The author adopts a semiotic perspective, in which the semantic (sense and meaning) and syntactic (logic and cohesion) aspects were analysed. As a result of the conducted research, it was determined that the adjective „financial” has numerous mean- ings in accounting, depending on the context, namely: it may refer to „finance” (1), or „financing” (2), or „financial statement” (3), or it may denote categories having the opposite meaning to „non-financial” (4), „managerial” (5), „asset” (6), „material” (7), „intangible” (8), „operating” (9) or „investing” (10).
Author Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsWhat does „financial” mean in accounting?
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2018
Vol98
No154
Pages185-202
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishrachunkowość, język, finansowy
Keywords in Englishaccounting, language, financial
Abstract in PolishRachunkowość ma ścisły związek z językiem, co przejawia się zarówno w tym, że do opisu zjawisk i zdarzeń, oprócz liczb, wykorzystuje ona język naturalny, jak również w tym, że sama bywa określana mianem „języka biznesu”. Celem artykułu jest identyfikacja i objaśnienie znaczeń przymiotnika „finanso- wy” w rachunkowości. Dla realizacji celu przyjęto metodę analizy jakościowej, obejmującej gromadzenie i kodowanie materiałów źródłowych, opracowanie korpusów językowych (polsko- i anglojęzycznego), analizę opisową i porównawczą, interpretację i objaśnianie. W artykule przyjęto perspektywę semiotyczną, w której ramach przeanalizowano aspekt semantyczny (sens i znaczenie) i syntaktyczny (logika i spójność). Wwyniku przeprowadzonych badań ustalono, że przymiotnik „finansowy” ma wiele znaczeń w rachun- kowości, które zależą od kontekstu, a mianowicie, może odnosić się do „finansów” (1), dotyczyć źródeł finansowania działalności (2), wiązać się ze sprawozdaniem finansowym (3), lub określać kategorie opozycyjne semantycznie względem kategorii „niefinansowych” (4), „zarządczych” (5), majątkowych” (6), „rzeczowych” (7), „niematerialnych” (8), „operacyjnych” (9) lub „inwestycyjnych” (10).
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.1553
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=174845
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 15-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?