CSR a budowanie kapitału społecznego organizacji

Magdalena Kaźmierczak

Abstract

The dissemination of ethical behaviour as well as of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) contributes to building of social capital at the level of organization. The development of social capital is related to the improvement of the quality of human relationships - the ability of cooperation, respect for standards and trust building. Values connected with social capital are conducive to the atmosphere of socially responsible business. The purpose of this paper is to present the theory of social capital and to identify the relationship between CSR and social capital. In this study an attempt to define the role of CSR in the social capital of the organization building was made.
Author Magdalena Kaźmierczak (WT / KEJ)
Magdalena Kaźmierczak,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsCSR and Building of Social Capital for Organization
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No378
Pages146-157
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), kapitał społeczny, interesariusze.
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility (CSR), social capital, stakeholders
Abstract in PolishRozpowszechnianie postaw etycznych oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przyczynia się do budowania kapitału społecznego na poziomie organizacji. Kształtowanie kapitału społecznego związane jest z doskonaleniem jakości relacji międzyludzkich - umiejętnością współpracy, respektowaniem norm i budowaniem zaufania. Wartości związane z kapitałem społecznym sprzyjają natomiast atmosferze biznesu społecznie odpowiedzialnego. Celem niniejszego opracowania jest, na podstawie literatury przedmiotu, przedstawienie teorii kapitału społecznego oraz zidentyfikowanie relacji pomiędzy koncepcją CSR a kapitałem społecznym. W opracowaniu podjęto również próbę określenia roli CSR w budowaniu kapitału społecznego organizacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.378.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=27461&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?