Rachunkowość instrumentów zabezpieczających a ryzyko wahań kursu walutowego

Dawid Obrzeżgiewicz

Abstract

Purpose - the aim of the paper is to show the problem of risk fluctuations of exchange rate faced by the travel agent. This article present methods to hedge against the negative impact of exchange rate changes. Design/Methodology/approach - the objective has been supported by analysis of the literature and simulation as a fundamental element of empirical research. Findings - the use of hedge accounting requires to meet many formal condition. The most used methods of protection against depreciation of the zloty is the conclusion of a forward contract and the purchase of call options. Each of these methods has its good and weaknesses. The choice of hedge method depends on the decisions of the company managers. Originality/value - article draws attention to the most important issue related to the financial management of a travel agency. The added value of this publication is a comprehensive analysis of currency risk together with the effectiveness of hedging instruments on the example. of a travel agency.
Author Dawid Obrzeżgiewicz (WZ / KR)
Dawid Obrzeżgiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsAccountancy of Hedging Instruments in the Context Exchange Rate Fluctuations
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No69
Pages105-115
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinstrumenty pochodne, różnice kursowe, kontrakt futures, kontrakt forward, opcje walutowe, efektywność
Keywords in Englishderivatives, exchange differences, forward contract, futures contract, currency options, efficiency
Abstract in PolishCel - głównym celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na problem ryzyka wahań kursu walutowego ponoszonego przez biura podróży oraz zaprezentowanie metod zabezpieczania się przed jego negatywnym wpływem. Metodologia badania - realizacja celu została wsparta metodą analizy literatury oraz metodą symulacji jako fundamentalnego elementu badań empirycznych. Wynik - zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń wymaga spełniania wielu warunków formalnych. Najczęściej wykorzystywanymi metodami zabezpieczenia przed deprecjacją złotego są zawarcie kontraktu forward oraz nabycie opcji kupna. Każda z tych metod ma swoje dobre i słabe strony. Wybór metody zabezpieczenia zależy od decyzji osób zarządzających danym podmiotem gospodarczym. Oryginalność/Wartość - artykuł zwraca uwagę na kluczową kwestię zarządzania finansami biura podróży. Wartością dodaną niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza ryzyka walutowego wraz z przedstawieniem efektywności instrumentów zabezpieczających na przykładzie biura podróży.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/69-2014/FRFU-69-105.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-18)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?