Internet of Things in the Smart City Concept

Robert Romanowski , Marcin Lewicki

Abstract

Niewątpliwie można wskazać na różnice w podejściu do koncepcji Smart City, która różni się m.in. w zależności od miasta i kraju, poziomu ich rozwoju, chęci przeprowadzania zmian i reform, zasobów i aspiracji mieszkańców miasta itd. Niemniej jednak należy podkreślić, że koncepcja ta jest nierozerwalnie związana, napędzana i technologicznie możliwa dzięki Internetowi rzeczy. Internet rzeczy opisuje swego rodzaju rewolucję, która ma obecnie miejsce, tj. rosnącą liczbę urządzeń z dostępem do Internetu, które mogą się łączyć i komunikować ze sobą oraz innymi gadżetami z dostępem do sieci. Internet rzeczy odnosi się do stanu, w którym rzeczy (np. przedmioty, otoczenie, pojazdy i odzież) na skutek gromadzonych informacji są w stanie wyczuwać rozmaite sytuacje w otoczeniu, komunikować się, tworzyć własne powiązania sieciowe i generować zupełnie nowe informacje, stając się integralną częścią Internetu (Technology Strategy Board). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania Internetu rzeczy w ramach sześciu sfer koncepcji Smart City na przykładzie wybranych metropolii. Wpływ Internetu rzeczy na koncepcję Smart City można podzielić na dwa rodzaje: sfery w pełni obsługiwane przez maszyny (rzeczy) i sfery wymagające ludzkiej pomocy. Wdrożenie pierwszego typu wykazałoby wysoki poziom automatyzacji. Do realizacji tego celu wykorzystano metody desk research oraz studium przypadku. Celem metodologicznym było przygotowanie hipotezy do pogłębionej analizy statystycznej. Wśród głównych wniosków postawiono podstawową tezę rozważań, tj. automatyzacja związana z koncepcją Internetu rzeczy nie powinna być realizowana w każdej sferze Smart City na tym samym poziomie. Ponadto w artykule zostały sformułowane cztery hipotezy, które odpowiadają różnym perspektywom reprezentowanym przez różne potrzeby i preferencje człowieka, w tym demokratyczne procesy „inteligentnego zarządzania”, a także jasne i precyzyjne cele i zadania różnych typów maszyn, wymagające pełnej automatyzacji.
Author Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski,,
- Department of Trade and Marketing
, Marcin Lewicki (WZ / KHiM)
Marcin Lewicki,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsInternet rzeczy w koncepcji Smart City
Journal seriesRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, ISSN 1232-4671, (B 9 pkt)
Issue year2018
No49
Pages97-112
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishSmart City, Internet rzeczy, studia przypadków, technologie informacyjne
Keywords in EnglishSmart City, Internet of Things, case study, ICT
URL http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z49_07.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSpołeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki cyfrowej. Koncepcje zarządzania i bezpieczeństwa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?