InsurTech − szansa na rewolucję w ubezpieczeniach kredytu kupieckiego

Jacek Lisowski , Anna Chojan

Abstract

The intensive development of InsurTech companies is one of the most visible trends observed on the insurance market in recent years. Taking into account the specificity of trade credit insurance, which functioning essentially basis on the processing of large data sets, InsurTechs can be expected to influence the revolution in this field of insurance. The purpose of the article is to review InsurTechs observed on the trade credit insurance market and indicate how they change the structure and nature of trade credit insurance. The research methods adopted in the article include literature studies, analysis of information from online sources and inference. The article describes the specificity of trade credit insurance and its areas that need to be improved. The InsurTech market was briefly characterized and the observed applications of modern technologies on the receivables market were described.
Author Jacek Lisowski (WE / KU)
Jacek Lisowski,,
- Department of Insurance
, Anna Chojan (PUEB)
Anna Chojan,,
- Poznań University of Economics and Business
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages147-160
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishFinTech, InsurTech, ubezpieczenie należności, ubezpieczenie kredytu kupieckiego, ryzyko kredytu kupieckiego
Keywords in EnglishFinTech, InsurTech, trade credit insurance, trade credit risk
Abstract in PolishIntensywny rozwój InsurTechów to jeden z najwyraźniejszych trendów obserwowanych w ostatnich latach na rynku ubezpieczeń. Biorąc pod uwagę specyfikę ubezpieczeń kredytu kupieckiego, których funkcjonowanie w istotny sposób opiera się na przetwarzaniu dużych zbiorów danych, można oczekiwać, że InsurTechy wpłyną na zrewolucjonizowanie tej dziedziny ubezpieczeń. Celem artykułu jest przegląd obserwowanych na rynku ubezpieczeń InsurTechów i wskazanie, w jaki sposób zmieniają one konstrukcję oraz sposób funkcjonowania ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Przyjęte metody badawcze opierają się na studiach literatury, analizie informacji ze źródeł internetowych oraz wnioskowaniu. W artykule opisana została specyfika ubezpieczenia kredytu kupieckiego wraz z wymagającymi udoskonalenia obszarami jego funkcjonowania. Pokrótce scharakteryzowany został rynek InsurTechów oraz opisane zostały obserwowane zastosowania nowoczesnych technologii i ich wpływ na rynek ubezpieczeń należności.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.11
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140550/edition/72532
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUbezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?