Identyfikacja strat i braków powstających w transporcie – wyniki badań przeprowadzonych metodą jakościową

Marcin Anholcer , Arkadiusz Kawa

Abstract

Transport is one of the most complex and expensive processes in the supply chain. When planning it, one must take into consideration the fact that part of the delivery may lose its value while moving toward the supply chain. This problem becomes more and more significant, in particular because of the permanent extension of supply chains, whose one of causes is globalization. This phenomenon is not sufficiently recognized in the literature (in particular from the empirical perspective). In order to fill this gap, in the article we presented the results of qualitative research conducted in three Polish cities.
Autor Marcin Anholcer (WIiGE / KBO)
Marcin Anholcer
- Katedra Badań Operacyjnych
, Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa
- Katedra Logistyki i Transportu
Tytuł czasopisma/seriiGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Rok wydania2017
Nr12
Paginacja22-29
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimtransport, straty i braki w transporcie, jakościowa metoda badawcza
Słowa kluczowe w języku angielskimtransport, losses and faults in transport, qualitative research
Streszczenie w języku polskimTransport jest jednym z najbardziej złożonych i kosztownych procesów w łańcuchu dostaw. Przy jego planowaniu należy uwzględnić to, że część ładunku obniża swoją wartość w trakcie przemieszczania. Powodem tego są straty i braki powstające w procesie transportu. Problem ten staje się coraz istotniejszy, w szczególności z powodu stałego wydłużania się łańcuchów dostaw, którego jedną z przyczyn jest globalizacja. W literaturze przedmiotu zjawisko strat i braków w transporcie nie jest wystarczająco dobrze rozpoznane (zwłaszcza od strony empirycznej). Aby wypełnić tę lukę, w pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych metodą jakościową w trzech miastach w Polsce.
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-122017,p1656153496
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-08-04)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?