Characteristics of interactions of the bitter sparteine and α-isosparteine derivatives with active site TAS2R receptors on the basis of the multipoint attachment theory (MPA)

Dariusz Kikut-Ligaj

Abstract

Qualitative and quantitative studies of bitter taste activity of natural and synthetic organic compounds are very important, for example in the process of developing flavour formulas for many of food products, nutraceuticals and pharmaceuticals. The complex interactions between many compounds and taste receptors, including the those of bitter taste compounds, can be described by the multipoint attachment taste sensation theory (MPA). This paper reports results of analysis of the interactions of bitter taste compounds and taste receptors performed for hydrates and quaternary salts of sparteine and α-isosparteine. The studies was performed employing recent computer methods of molecular modelling (computer analysis) and sensory analysis. The result of the conducted study was obtained the total (global) of spatial distribution of active sites for interactions of compounds studied with the complementary sites of TAS2R receptors.
Author Dariusz Kikut-Ligaj (WT / KPPJ)
Dariusz Kikut-Ligaj,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Pages75-93
Publication size in sheets0.9
Book Śmigielska Hanna (eds.): Current trends in commodity science : food safety and analysis of bioactive substances, 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 978-83-948206-1-9, 202 p.
Keywords in Polishteoria wielopunktowej aktywacji receptorów smakowych (MPA), receptory smaku gorzkiego (TAS2R), interakcje ligand-receptor, alkaloidy sparteinowe, modelowanie molekularne gorzkiej aktywności smakowej, analiza sensoryczna
Keywords in EnglishMPA theory, bitter taste receptors (TAS2Rs), interactions ligands with taste receptors, sparteine alkaloids, molecular modelling of bitter taste activity, sensory analysis
Abstract in PolishBadania jakościowe i ilościowe dotyczące gorzkiej aktywności smakowej naturalnych i syntetycznych związków organicznych są niezmiernie istotne podczas procesów tworzenia kompozycji smakowych wielu produktów spożywczych, nutraceutyków i farmaceutyków. Złożone interakcje pomiędzy wieloma związkami smakowymi i ich receptorami, w tym także gorzkimi związkami smakowymi, można przedstawiać za pomocą teorii wielopunktowej aktywacji receptorów smakowych (MPA). W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy oddziaływań gorzkich związków smakowych takich jak hydraty i czwartorzędowe sole sparteiny i α-izosparteiny z receptorami smakowymi (TAS2R). Badania zostały wykonane przy użyciu najnowszych komputerowych metod modelowania molekularnego (analiza komputerowa) i analizy sensorycznej. Rezultatem przeprowadzonych badań było sprecyzowanie przestrzennego rozlokowania obszarów interakcji pomiędzy badanymi związkami i komplementarnymi obszarami receptorów należących do rodziny TAS2R.
URL https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKxIbXyJvbAhWsJ5oKHS5HD48QFgg4MAE&url=http%3A%2F%2Fue.poznan.pl%2Fdata%2Fupload%2Farticles%2F20170918%2F20860470214250919%2Ffood-safety-and-analysis.pdf&usg=AOvVaw3-YgPwfvYV4IbOPfXRTuD9
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 19-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?